Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LVII

81. část

Podstata člověka (Vyšší vědomí, Božská Jiskra, "Já") se nachází v energetickém poli Jednoty, neboli v "Božském matrixu". Božská Jiskra se na základní úrovni nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř srdeční oblasti, mimo náš 3D frekvenční rozsah. Srdeční čakra má obsahovat protikladné energie Jin a Jang, které jsou v rovnováze, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) směřující nahoru. Reprezentuje horní 3 čakry, mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč a je spojený s dolů ukazujícím tetrahedronem, který reprezentuje spodní 3 čakry, ženskou energii Jin, vodu, kalich, grál.

A skutečný živý Ježíš vám dává jasný návod!

Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

Judas Thomas

Judas Thomas řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."

Vaše duše nemá formu těla, kterou si na sebe bere. Tento způsob bytí je nyní vaší částí, ale není to vše, čím jste. Jste to, co oduševňuje tělo, tu formu, do které jste byli vloženi. Vzkřísili jste toto tělo k životu, avšak vy sami jste ve své podstatě skutečně čistým vědomím, ale zatím před rekonstrukcí vaší psychiky. Vašemu vědomí dosud chybí ona Jeshuova deklarovaná rovnováha mužských a ženských energií, která umožní dosažení oné jednotnosti a nedělitelnosti. Toto je ten zásadní úkol, který tady před vámi nyní na zemi stojí a jedině on má zásadní význam pro váš případně věčný život duše. Hromadění moci a hmotného bohatství jsou jen "hry lásky šálivé" pro ty, kteří mají v sobě stále více ze zvířete, kterým kdysi také byli, a proto jim, ale i vám je satanské struktury tohoto světa vkládají stále dokola před váš zrak, jako jediné a žádoucí na tomto světě. Propagují hlavně osobní úspěch ve společnosti a učí vás hodnotit lidi i samy sebe podle výše konta v bance, protože vás nechtějí odsud jen tak pustit. Kdo by pro ně pracoval a vyráběl jim nízkofrekvenční energie, které je sytí a udržují "při síle". Stručně řečeno, v mnohých z vás byly mužské a ženské principy uměle odděleny a nyní společně správně nepracují. Proto je třeba v každém člověku vzkřísit a správně naladit potřebné množství mužské i ženské energie. Pak se obě dvě budou dokonale doplňovat. Jeshua vám zcela jasně říká, že cesta nevede přes likvidaci energie ega (ženy) a další mohutné posilování ducha (muže), ale přes rovnováhu a harmonii obou energií.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LVII

09.03.2020

Rychlá navigace: