Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XVIII

42. část

Drazí přátelé, Já JSEM Jeshua. Stojím před vámi a posílám vám svoji energii a lásku. Rád bych vás v těchto náročných časech podpořil. Tento čas přeměny na Zemi přináší na povrch mnoho starých věcí. Staré energie se vynořují z časů, které již dávno pominuly, z časů, ve kterých jste byli inkarnováni a žili životy, ve kterých jste zakoušeli mnohé. Rád bych dnes hovořil o těchto starých časech a přivedl vás k hlubšímu pochopení vás samých, kterými jste tady a teď. Jste staré, prastaré bytosti, které uvnitř nesou velmi mnoho zkušeností. Vykonali jste dlouhé cesty skrze čas a prostor a to nejen na planetě Zemi. Dovolte mi vás vzít zpět k počátku. Nikdy neexistoval začátek, ale za účelem tohoto příběhu mluvím o počátku v čase, neboť existoval výchozí bod k rozsáhlému cyklu životů, ve kterých se nyní ocitáte. Beru vás zpět do času vašeho zrození, vaší individuální duše, vašeho odděleného Já. Stát se odděleným a individuálním vám umožnilo shromáždit velké množství zkušeností a také mnoho iluzí. To nečiní toto zrození méně hodnotné. Tím, že jste zranitelní a máte sklony k iluzím, sbíráte ohromné množství zkušeností, které vám umožňují skutečně pochopit, co znamená jednota. Tak můžete pochopit, co je láska, ne jako abstraktní pojem, ale jako živoucí, tvořivá síla, která vás posunuje a naplňuje vaše srdce a ducha hlubokou radostí a uspokojením. Tohle je konečný cíl vaší cesty: Návrat domů, po kterém toužíte, být Bohem, jímž také jste a prožívat jednotu jako "Já". Neměli byste usilovat o vzdávání se svého "Já", protože právě skrze spojení vašeho "Já" s celkem zažíváte nejhlubší radost, a tak můžete přidat svůj vlastní energetický otisk do celku tvoření.

Atlantida – druhý Pád do Zkušenosti.
Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100 000 lety a skončila cirka před 10.000 lety. První počátky dokonce předchází 100 000 let. Atlantida se postupně vyvíjela a zároveň mimozemské rasy začaly napadat Zemi tak, že se začaly inkarnovat do lidských těl. Tyto duše měly obecně velmi vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a společenství na Zemi velkou měrou vytvořeny z Pozemských duší a projevovaly se (jak to vnímáte) jako primitivní. Ještě před Atlantidou působilo na Zemi mnoho mimozemských vlivů z řady galaktických říší, které na ni různými způsoby posílaly své myšlenkové formy. Myšlenkové formy jsou energie, které se spojují s lidmi na éterické či aurické úrovni, a tak ovlivňují jejich myšlenky, emoce a následně projevy. Tohle se děje nepřetržitě, když přijímáte myšlenky a přesvědčení při vaší výchově. Tyto myšlenkové formy vás obklopují jako infekční síť. Myšlenkové formy projektované na vás galaktickými válečníky měly obecně kontrolní a manipulativní charakter, ale vždy existovaly také vlivy světla a jemnosti. Nakonec to byl ale člověk sám, kdo rozhodl, co připustí a co ne. V jisté chvíli si ale galaktická společenství přála mít hlubší vliv na Zemi a naskytla se jim možnost skutečně obývat lidská těla a inkarnovat se na Zemi. Duch pro ně tuto možnost zpřístupnil, neboť odpovídala jejich vnitřní cestě vývoje. Vy jste byli jedním z nich. Ve vaší duchovní historii jsou tito lidé, kteří pochází z galaktických říší, označováni jako "hvězdní lidé" či "hvězdná semínka". Atlantida byla výsledkem sbíhající se směsi domorodých společenství Země a přílivu duší pocházejících z vnějšku. Vy, jako vlna duší Pracovníků Světla, jste se inkarnovali na Zemi, neboť jste si přáli přinést změnu a pokrok a také proto, že jste chtěli vy sami přejít z vědomí založeného na egu, k vědomí založenému na srdci. Když jste dorazili, nejdříve jste se cítili uvnitř fyzických lidských těl velmi nemotorně a nepříjemně. Žití v tak husté fyzické hmotě vám dalo pocit útisku a uvěznění, protože jste byli zvyklí na mnohem tekutější a proměnlivá těla, která vládla mnohem větší duševní silou.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XVIII

30.01.2020

Rychlá navigace: