Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XIX

43. část

Ve vyšších (méně hmotných či hustých) frekvencích či dimenzích měla vaše duše mnohem větší přímý vliv na hmotné prostředí. Tím, že jste na těchto úrovních na něco jednoduše pomysleli nebo jste něco chtěli, jste to ihned vytvořili či přitáhli k sobě. Vaše mysl byla zvyklá na mnohem rychlejší tvoření, než bylo na Zemi možné. Dalo by se říci, že reakce v čase na Zemi je mnohem pomalejší. A tak, když jste zde byli poprvé, měli jste pocit jakéhosi uzamčení v pevném a nepoddajném těle. Cítili jste se nejistě, neboť to, po čem jste toužili a o co jste usilovali, se tak jednoduše nezhmotňovalo a vliv na svůj život a okolnosti se zdál být velmi omezující. Když jste sem tedy vstoupili, byli jste zmateni. Zároveň jste měli vysoce vycvičené mentální schopnosti, které se vyvinuly během vašich předchozích galaktických životů. Vyslat myšlenkové formy a projektovat je na ostatní žijící bytosti vyžadovalo vaši vlastní duševní sílu. Vaše mysl byla jako sada ostrých nožů, která měla dokázat jejich skutečný význam ve zcela odlišných prostředích. Vaše vycvičené mentální schopnosti byly starého ražení a kvůli pocitu odcizení a útisku, který jste zakoušeli na Zemi, jste se instinktivně pokoušeli najít svou cestu používáním těchto starých znalostí. Tak jste začali na Zemi používat svou mentální sílu. Původně bylo vašim záměrem spojit se ze srdce s Pozemskou realitou. Předtím, než jste se inkarnovali, jste věděli, že navzdory svým ohromným analytickým a psychickým silám, leží základy vašeho srdce ladem a potřebují osít, potřebují malá semínka Světla. Když jste se vrhli do pozemské reality, tak jste na tohle zapomněli a vaše vědomí se zakalilo. Na Zemi jste se museli vypořádat s fenoménem Pozemských duší, které zde žily v lidských tělech, ale vy jste jim příliš nerozuměli. Mysleli jste si o nich, že to jsou instinktivní a barbarské bytosti. Nechápali jste jejich přímý a spontánní způsob vyjadřování. Byly ve vašich očích primitivní, byli více naladěni na své emoce a instinkty než na svou mysl. Měli jste schopnosti a dary, které byly zcela jiné, než jakými přirozeně disponovali lidé na Zemi. I když jste se často rodili v rodinách Pozemských duší a byli vychováváni jako jejich děti, postupně se mezi vámi a jimi vyvinul sociální předěl. Díky vašim vyšším mentálním schopnostem jste vyvinuli technologie, které nebyly dříve známé. Tohle vše se dělo pomalu a přirozeně. Mluvíme o tisících, dokonce desetitisících let v čase. Nechoďme do detailů tohoto procesu, ale prociťte podstatu toho, co se zde odehrávalo. Dokážete si představit, že jste toho byli součástí? Dokážete si představit, jaké to muselo být skončit někde, kde jste se necítili vůbec doma a přitom vědět, že je zde něco, proč jsem sem přišel, ale nevím, co to je? Zjistil jsem, že mám jisté schopnosti a to mě odlišuje od mnoha ostatních v mém prostředí, tak budu tedy používat tyto talenty, abych se prosadil. Poznáváte tento druh hrdosti a ctižádosti uvnitř vás? Vzpomínáte si? Tohle je typická energie Atlantidy. Tak postupně vznikla na Zemi civilizace, která přinesla neslýchaný vývoj technologií, které ovlivnily všechny části vaší společnosti. Dokázali jste ovlivnit hmotnou realitu tím, že jste používali sílu mysli, konkrétně třetí oko. Třetí oko je energetické centrum (čakra) intuice a duševního uvědomění a je umístěno za vašima fyzickýma očima. Moc třetího oka vám byla důvěrně známá jako druhá přirozenost vaší duše. Věděli jste dobře, jak s ní pracovat. Věděli jste, že hmota (fyzická realita) má svou formu vědomí, a že v určitém stavu je bytí vědomím.

Skrze tyto základní pohledy do jednoty vědomí a hmoty můžete ovlivňovat a tvořit skutečnost tím, že vytvoříte vnitřní kontakt s tímto vědomím v kuse hmoty. Tak jste mohli doslova pohybovat hmotou a myslí s ní manipulovat. Znali jste tajemství, která byla v novějších dobách zapomenuta nebo skryta. V současnosti vidíte hmotu (fyzickou realitu) oddělenou od vědomí (mysli). Ovlivněni moderní vědou jste zapomněli, že všechny bytosti jsou oduševněné. Zapomněli jste, že vše má nějakou formu vědomí, s kterým se můžete spojit a spolupracovat tvořivým způsobem. V těchto starých časech vám bylo toto poznání zcela jasné. Ale během Atlantidy, kdy vaše srdeční centrum nebylo plně probuzeno, bylo vaše třetí oko řízeno převážně centrem vůle či ega. Stáli jste kousek od vstupu do nové vnitřní reality, reality vědomí založené na srdci, ale kvůli šoku z ponoření do husté reality Země se vaše svěží inspirace dočasně ztratily. Dovolili jste sami sobě sejít z cesty přehnaným používáním vůle smíšené s mocí třetího oka. Toužili jste učinit v širším měřítku věci lepšími, ale činili jste tak sobeckou cestou s autoritativním postojem k Pozemským duším a přírodě.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XIX

31.01.2020

Rychlá navigace: