Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XX

44. část

V rozkvětu Atlantidy byly technologie vysoce rozvinuté. V některých oblastech dokonce rozvinutější než vaše současné technologie, protože síla telepatie a mimosmyslová manipulace byla využívána a pochopena mnohem lépe. Mohla se uskutečňovat okamžitá, telepatická, komunikace mezi různými osobami na velkou vzdálenost. Bylo možné vědomě opustit svoje tělo a tak kamkoliv cestovat. Uskutečňovala se a pěstovala komunikace s mimozemskými civilizacemi. Během Atlantidy bylo mnohé možné, ale stejně tak se mnohé zvrtlo. Všeobecně zde existovaly hranice mezi politicko-spirituální elitou a obyčejnými lidmi, které tvořili převážně Pozemské duše. Bylo na ně nahlíženo jako na nižší bytosti, jako na prostředky k dosažení cíle a také byli používáni pro genetické experimenty, jež byly součástí atlantidských ambic k manipulaci života na biologické úrovni s cílem vytvoření mnohem lepších či výkonnějších životních forem. Pozitivní stránkou během věku atlantidské společnosti byla rovnost mužů a žen. Mocenský boj mužů a žen, ve kterém byly ženy v poslední fázi vývoje obrovsky utlačované, nebyl součástí Atlantidy. Ženská energie byla plně respektována, zvláště proto, že je přímo spojena se silou třetího oka (intuicí, jasnovidectvím a spirituální silou). Nyní bych vás rád vzal do pádu Atlantidy. Byly zde v činnosti energie, s kterými se stále ještě snažíte vyrovnat. Byli jste hluboce zapojeni do toho, co se v tomto stádiu zvrtlo. V Atlantidě jste žili z center vůle a třetího oka. Vaše srdeční energie se patřičně neotevřela. V jistém bodě jste se zamilovali do možností vašich technologií a do ambic tvoření nových životních forem. Používali jste genetické inženýrství, experimentovali jste s některými životními formami a nebyli jste schopni pochopit i procítit, že se prohřešujete tímto Životu a jste k němu neuctiví. Ti, na kterých jste experimentovali, nemohli vůbec spoléhat na vaši empatii a soucit. Energie přítomná v atlantidské civilizaci v tomto stádiu zvrhlosti se ve 20. století vrátila jako Nacistický režim v Německu. Kruté experimenty a obecný postoj klinického chladu k „nižším či méně informovaným životním formám byly podstatnou částí tohoto režimu a sil, které v této činnosti pokračovaly i po válce. Nedostatek soucitu a empatie vyjadřované vůči spáchanému, nedostatek citu a mechanický způsob zacházení s oběťmi byly podobné postojům v Atlantidě.

V existencích, které přišly po Atlantidě, jste viděli a cítili druhou stranu toho všeho, stranu oběti. Během Atlantidy jste však byli pachateli. Bylo to místo, z kterého vyplynula určitá nepříznivá karma. Atlantida je klíčem k vašim životům, k životu provinilců a k vaší temné stránce. Když vám tohle říkám, nechci, abyste se cítili zahanbení či vinní, to vůbec ne. Všichni účastníci bytí v dualitě jsou součástí historie, která na sebe navléká různé role a převleky. Dualita je o prožívání a hraní všech možných rolí od nejsvětlejších až po ty nejtemnější. Pokud sami sobě dovolíte poznat svou temnou stránku, a když dokážete přijmout, že jste taktéž hráli roli pachatele, budete mnohem vyváženější, svobodnější a radostnější. To je důvod, proč vám tohle všechno vyprávím. Tehdy měl technologický vývoj, který jste a další skupiny duší následovali, obrovský dopad na přírodu a ekologický systém Země se narušil. Pád Atlantidy se neodehrál najednou. Probíhalo mnoho varujících znamení a volání přírody, ale když nebylo na tato volání dbáno, objevilo se enormní množství přírodních katastrof, jejichž prostřednictvím byla atlantidská civilizace zaplavena a zničena. Byl to šokující a traumatický zážitek. Byl to další Pád, druhý Pád do hluboké Zkušenosti.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XX

01.02.2020

Rychlá navigace: