Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXI

45. část

Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste měli dosáhnout. Silněji než kdy dřív jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu nebylo možné nalézt ovládáním života, i když se tento úmysl zdál být vznešený. Začali jste se tedy otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám řekl, že existuje cesta, která vychází skrze samotný Život a nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života, v proudu srdce existuje moudrost, na kterou se můžete naladit, sladit se s ní tak, že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není vytvořená hlavou či vůlí, je to moudrost, která vpouští k vám vyšší perspektivu, hlas lásky.

Pomalu jste uvnitř sebe začali pociťovat toto mystické poznání, které je doprovázeno pocitem pokory a odevzdání se. Ale dokonce ani pak ještě nedozrál čas pro zcela radostné probuzení energií srdce. Během doby Atlantidy na vás padl stín, který negativně ovlivňoval druhé bytosti. Jeho účinky jste měly hluboce pocítit a prožít předtím, než mohlo přijít probuzení. Znovu udělám další velký skok v této staré historii a vezmu vás do chvíle, kdy jste se vrátili na Zemi po tom, co Atlantida zmizela, po tom, co byla vyplavena vlnami oceánu. Znovu jste se inkarnovali v lidských tělech a vzpomínka na Atlantidu, skrytá hluboko uvnitř vaší paměti duše, byla svázána pocitem zahanbení a sebepochybování. Pád Atlantidy vás ohromil a zmátl, ale taktéž otevřel o trochu více vaše srdce. Byl to obrovský vývojový posun.

Druhý důležitý evoluční skok začal s příchodem Kristovské energie na Zemi, nejviditelněji reprezentovanou mnou. Mnoho z vás bylo v tom čase přítomno. Několik století před mým zrozením jste se začali znovu inkarnovat ve velkých počtech. Hlas vašeho srdce vás vábil a volal. Cítili jste, že tu máte být, že pro vás nadešel čas učinit další krok na vaší spirituální cestě, která je tolik spjatá se Zemí. Příchod Kristovské energie a můj příchod na Zemi byl tedy částečně iniciován díky vám. Nemohl bych na Zemi přijít bez přítomnosti vrstvy energie, která mě přijala a takříkajíc energeticky zachytila. Vaše energie poskytla vortex, skrze který jsem mohl na Zemi ukotvovat Kristovskou energii. Bylo to skutečně společné úsilí. Vaše srdce se tehdy otevřela tomu, co jsem představoval. V té době jste byli částí lidstva, která byla nejotevřenější k přijímání lásky a moudrosti ze srdce. Uvnitř vás v tom správném smyslu dozrála slova jako pokora, odevzdání se bez potřeby věci kontrolovat a řídit, ryzí otevřenost něčemu novému a něčemu, co stojí mimo moc a kontrolu. Díky této otevřenosti ve vašich srdcích jste mě mohli přijmout. Byl jsem jako světelný paprsek dopadající na Zemi, který připomínal těm, co byli připraveni, jejich andělskou povahu a jejich božské jádro. Byli jste pohnuti tím, co jsem vyjadřoval a co vyzařovalo z mého vnitřního jádra. Od této chvíle vás Kristovská energie začala hluboce ovlivňovat, jak v tomto Kristovském čase, tak i v životech po něm, až do dneška. Ve všech životech jste se stále pokoušeli přinášet Kristovskou energii dolů na Zemi a šířit ji skrze učení či léčení v různých podobách. Byli jste inspirovanými a nadšenými pracovníky Světla, kteří na Zemi tvrdě pracovali, aby přinesli ostatním větší spravedlnost, upřímnost a lásku. V době probouzení Kristovské energie jste byli těmi, kteří odporovali náboženstvím, která byla až příliš pevně organizovaná a dogmatická, odporovali jste autoritářským způsobům podrobování si lidí, bojovali jste za svobodu, emancipaci ženské energie, za hodnoty založené na srdci a to i v době, která si těchto hodnot byla jen stěží vědoma. V minulých dvou tisících letech jste byli bojovníky za svobodu a byli jste za to odmítáni a pronásledováni. Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti. Z této části historie si nesete v duši mnoho emocionálních traumat. Odpor, se kterým jste se setkali, byl vlastně důsledkem Atlantidské karmy. Nyní se role ale obrátily. A tak jste se stali oběťmi a prošli skrze hlubiny osamění, strachu a zoufalství. Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolesti z odmítnutí. To byl váš třetí Pád do Zkušenosti, ten, který vás přivedl k jádru vašeho poslání: k pochopení jednoty ležící na pozadí Světla i Temnoty a k vědomosti, co je skutečná podstata Lásky. Tento třetí Pád vás přivedl k současnosti a k tomu, kdo jste nyní.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXI

02.02.2020

Rychlá navigace: