Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXII

46. část

Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste otevřeni skutečnému významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem srdcí, které oslovují Zemi i druhé. Nyní poznáváte sami sebe ve tvářích druhých, ať už jsou světlé nebo temné, bohaté či chudé, pracovníky Světla nebo Pozemskými dušemi. Láska vložená v Kristovském vědomí překonává rozdíly mezi protiklady a dává vám intenzivní pocit propojenosti všeho, co je. Jako andělé jste kdysi na Zemi strážili ráj. Odřízli jste se od tohoto stavu nevinnosti, když jste byli vtaženi do tance moci s energiemi, které vám chtěly tento ráj ukrást. Kvůli tomu jste opustili spirituální říši a inkarnovali se hlouběji do hmotné reality formy a iluze. Z anděla jste se stali postupně válečníkem. Když jste se inkarnovali na Zemi a zažívali, jaké to je být člověkem, byli jste pokoušeni touhou kontrolovat a to vedlo nakonec k pádu Atlantidy i vás jako válečníků. Vrátili jste se znovu na Zemi, abyste prožili stinnou stránku této mocenské hry a pocítili tak, jaké to je stát se naopak obětí agrese a násilí. Následky těchto událostí jsou stále přítomny ve vašich prožitcích a vy nyní všichni tvrdě pracujete na tom, abyste toto trauma uvnitř sebe překonali. Tímto završujete celý cyklus až k bodu, kde začal. Vracíte se zpět ke své opravdové povaze anděla, nyní však již k andělu plně inkarnovanému se skutečným a živým poznáním extrémů Světla a Temnoty, lásky a strachu. Jste moudří a soucitní, jste lidští andělé. Mám k vám velkou úctu, neboť jste vykonali neuvěřitelnou cestu. Stojím nyní před vámi jako vám rovný. Jsem zde jako učitel a průvodce, ale stejně tak jako bratr a přítel. Rád bych vám nabídl svou lásku a přátelství nejen v abstraktním podání, ale jako hmatatelnou energii pochopení.

Atlantidská energie je energií velké mentální síly kombinovaná se zřetelnou pýchou a arogancí. Odvažte se rozpoznat tyto temné energie uvnitř sebe a odvažte se přijmout to, že jste je kdysi zakoušeli a žili. Pociťte, že jste byli pachatelé stejně jako oběti. Dovolte tomuto faktu vstoupit do vašeho vědomí a otevřít bránu k hlubší moudrosti, kterou ve vašem životě můžete přijmout: moudrost bez jakéhokoli hodnocení. Pak začnete skutečně chápat, co je láska a co znamená světelná práce. Pojem světelná práce možná mylně nabízí, že je to nějaký druh boje mezi světlem a temnotou, ale světlo lásky a vědomí je ve všem co je, dokonce i v tom, co se skrývá za maskami nenávisti a agrese. Často jste pokoušeni soudit realitu Země, například na poli politiky nebo jak lidé třeba zacházejí s životním prostředím. Je snadné si říci, že je to všechno špatné a cítit se na Zemi jako cizinci bez domova. Pokuste se v takových chvílích učinit kontakt s energií pachatele uvnitř sebe. Aktivujte přístup k atlantidské energii, která je stále přítomna ve vaší paměti duše, a pociťte, že jste takoví byli také. Všechny vaše pády do negativních zkušeností vám nakonec pomohly dokončit cyklus a otevřít srdce podstatě Božského díla: lásce, tvořivosti a nevinnosti. Vy, kteří jste prožili všechny extrémy Temnoty a Světla, jste po celou svou cestu nebyli ničím jiným než nevinným dítětem z ráje, které vyrazilo s duchem upřímnosti, ohromnou zvědavostí a nadšením pro život. Na této cestě jste se mohli učit pouze z prožívání. Nemohli jste se vyhnout pádům, neboť ony zároveň znamenaly dosažení něčeho nového a více naplňujícího. Podstatou vaší cesty je, že postupně dosahujete moudrosti skrze prožitky. Proto si uvědomte a ctěte odvahu toho dítěte–anděla, kterým jste byli a jste. Připomeňte si jeho vitalitu, odvahu a vytrvalost v pouštění se do neznáma a pak pociťte svoji vlastní nevinnost, která je přítomna i v temné stránce. Respektujte sami sebe, včetně své temné stránky. Pociťte na chvíli sílu a vědomí atlantidské energie a to že zde existuje také její pozitivní stránka. Pozvěte tuto energii dovnitř sebe, tady a teď. Vnímejte, jak se k vám vrací sebeúcta a odpovědnost při rozhodování. Odpusťte sami sobě zvěrstva, která jste v minulosti napáchali. Ano, způsobili jste druhým velkou bolest, byli jste tehdy pachatelé, ale stejně tak pociťte, jak jste toho hluboce litovali a jak moc jste se po tomto poznání otevřeli ryzí úctě pro vše živé. Když odpustíte sami sobě, otevřete se zároveň radosti z propuštění posuzování. Jakmile přijmete svou temnou stránku a budete schopni si odpustit, nebudete již muset soudit ani sebe ani ostatní. Buďte si vědomi hloubky své cesty skrze tento významný cyklus času a nevzhlížejte ke mně již více jako k mistrovi. Já jsem už tuto roli naplnil před dvěma tisíci lety, ale ten čas je pryč. Vy jste Kristem nové éry, vy přinesete mír do světa duality a polarity tím, že budete vyzařovat mír, který leží ve vašich vlastních srdcích. Nyní jste již na tuto roli připraveni. Dovolte mi, abych vám na vaší důležité cestě poskytnul podporu a povzbuzení jako váš přítel a bratr.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXII

03.02.2020

Rychlá navigace: