Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIII

47. část

Přátelé, přišel jsem, abych s vámi všemi pohovořil. Jste mi tak dobře známí! Ani nevíte, jak dobře vás znám. Často jsem s vámi, protože mé srdce je s vámi spojeno. Vidím vaši bolest, jsem svědkem vaší radosti, obav i vašeho utrpení. Chtěl bych k vám moc rád promluvit o síle, která se ve vás nachází. O síle vašeho vlastního vědomí a vašeho vlastního bytí. O síle vaší vlastní duše. Ještě příliš často hledáte různá řešení mimo sebe. Avšak jakmile naleznete řešení v sobě, začnou se problémy a nezpracované situace rozpouštět. Uvědomte si, že jste středem svého bytí, sluncem svého vlastního Vesmíru. Nasměrování vašeho vědomí i to, jak je naladěno, rozhoduje o tom, jak se cítíte, co si myslíte a jak reagujete. Všechny děje řídíte z hlubin sebe sama podobně, jako slunce směřuje své paprsky ven do prostoru. Když uvěříte, že existují části vás samých, které by slunce nemělo osvětlovat, že jsou místa, na které by nemělo svítit, že jsou věci, které by nemělo hřát svými paprsky, pak všichni a vše, co životě potkáte, tato přesvědčení potvrdí. Podobně může být pomoc či rada od někoho jiného přijata pouze tehdy, když dovolíte svému vlastnímu slunci zářit světlem toho, kdo vám radí na patřičnou stránku či problém, s kterým potřebujete pomoci. Je vždy pouze na vašem rozhodnutí, zda zviditelníte svou určitou založenou stránku a otevřete tak dveře Světlu poznání. Nikdo jiný vás nemůže přinutit to udělat. Proto vám také nemůže nikdo jiný pomoci, pokud sami sobě nedovolíte, aby vám bylo pomoženo. (To platí stejně pro pozemskou pomoc, jako pro pomoc z naší strany.)

Přesvědčení, která vás přivádějí k myšlence, že vám chybí síla k nalezení vlastní cesty a k tomu, znovu pocítit svůj vlastní osud, jsou uvnitř vás stále živá. Tato přesvědčení jsou spojena s minulostí, ve které jste na dlouhý čas ztratili sami sebe. Hovořím především o vaší minulosti zde na planetě Zemi, o minulosti mnoha pozemských životů, ve kterých jste prožívali mnoho temnoty. Tato historie nebyla bezvýznamná. Je to historie, ve které jste byli konfrontováni se spoustou strachu a ve které váš strach zastínil vaše vnitřní slunce. Nyní se ovšem pomalu probouzíte. Části vás jsou již znovu ve Světle, ale rovněž je zde stále ještě mnoho aspektů, které jsou zastíněny strachem a nejistotou ohledně vás samých. Tuto temnotu můžete přirovnat ke ztracenému dítěti. Část vaší duše je takovým ztraceným dítětem. Ztratilo svoji cestu v bolavé minulosti. Avšak minulost není statickou věcí. A protože je čas do jisté míry iluzí, není nic neodvratně ztraceno v čase. Nejsou žádné uzavřené dveře. Ztracené dítě uvnitř vás může být vyléčeno a jeho různé části roztříštěné v minulosti mohou být znovu nalezeny a sestaveny. Vy jste jeho rodičem, vy jste ti, kteří byli stvořeni k tomu, aby tohle dítě ochraňovali, kteří ho mohou zahřát, potěšit a přivést zpět k životu a ke skutečnému žití. Zapomněli jste v temnotě, jak plně a opravdově žít. Jste sice velmi dobří v přežívání, avšak skutečné žití je mnohem jiskřivější, mnohem více inspirující a šťastnější. Takhle umí žít ta vaše nejschopnější část, vaše vnitřní dítě, které bylo ztraceno v temnotě a čase. Ztratilo se ve stínech minulosti a v nahromaděných traumatizujících událostech. Vždy, když jste se inkarnovali sem na Zemi, na úrovni duše jste se rozvíjeli podobně, jako se vyvíjí děti v dospělé. V tomhle smyslu jste na Zemi přišli jako děti a prožili mnoho zážitků, které jste často plně nechápali. Nyní se dostáváme na konec jedné fáze vašeho vývojového cyklu. Je čas povznést se nad všechny prožitky, které nebyly pochopeny a vyrůst v "rodiče". Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního dítěte. A to je to, na co teď poukazuji, když k vám povídám o síle vašeho vědomí a o vaší vnitřní síle povznést se nad všechny problémy a uzdravit vaše zraněné vnitřní dítě.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIII

04.02.2020

Rychlá navigace: