Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIV

48. část

Mluví Jeshua. Zdravím vás s velkou láskou ve svém srdci. Všechny vás znám. Vidím a cítím vaše duše a dokonce některé z vás znám ze života před 2000 lety, kdy jsem žil na Zemi. Byl jsem lidskou bytostí stejně jako vy. Měl jsem přístup k energii své duše. Stejně tak jako vy jsem však zápasil s lidskými pochybnostmi, strachem a hněvem. Proto k vám nyní cítím takovou blízkost. Vím, čím si procházíte. Jste anděly. A přestože jsou andělé pravdou, tak i oni se museli zabývat lidským strachem a Temnotou, která může zastřít váš přístup k hlasu vaší duše. V této chvíli k vám pronikám skrze závoj iluzí. Jsem s vámi a ze srdce vám pravím, že Nový věk právě začíná. Nový věk, ve kterém lidé budou moci lépe soustředit a uplatnit energii svých duší na Zemi. Všichni hluboce toužíte po spojení se svými dušemi, ale společnost vás bohužel nenaučila, jak tak učinit. Ve společnosti je stále spousta strachu a negativity, a proto se mnohým z vás během výchovy a dospívání zahalilo vaše vědomí závojem. Jako malé dítě můžete být často ve spojení s radostí a inspirací své duše. Vnímejte toto malé dítě kolem sebe, je stále naživu. Pozvěte ho do svého náručí. Je součástí vaší duše. Chce se k vám navrátit. Buďte si však také vědomi nánosu iluzí a strachu, který si nesete s sebou. Můžete si ho představit jako temnou šedou energii. Nebojte se na něj podívat. Právě vaše přítomnost a odvaha ho nechá odejít.

Lidé se často chybně snaží uniknout své vnitřní temnotě. Snaží se nalézat řešení mimo sebe. Sílu a poznání hledají ve vnějším světě. Ten vám však nikdy nedá to, co hledáte. Musíte oslovit svou vnitřní prázdnotu, svůj strach. Nebojte se toho, pozorujte se, jak držíte pochodeň světla a stojíte uprostřed tohoto oblaku temnoty. Pokud stojíte uvnitř něj, můžete slyšet plačící hlasy. Tyto hlasy patří vám. Jsou vašimi součástmi, které se cítí osamělé a opuštěné. Nepohlížejte na svou vnitřní temnotu nebo bolest jako na své nepřátele. Pohlížejte na ně jako na děti, které se ztratily a mají strach. Otočte se k nim a čelte jim. Odhodlaně držte svou pochodeň světla. Pokud tak učiníte, budete okamžitě cítit nárůst své vlastní moci, své síly. Tak si znovu vezmete zpět svoji ztracenou nebo odloženou zodpovědnost. Pokud se chcete spojit se svojí duší a slyšet její vzkazy, musíte se postavit své vnitřní temnotě. Když lidé nechtějí čelit své vnitřní temnotě, tak se v jejich životě začnou vršit situace, které pociťují jako krize. Nehoda, nemoc, ztráta milované osoby. Ve skutečnosti vás život vyzývá, abyste pohlédli na temnotu uvnitř. Život na Zemi má vždy v úmyslu vrátit vás zpět domů ke své duši. Nemusí se tak však odehrávat prostřednictvím utrpení a krizí. Pokud máte odvahu pohlédnout na svou temnotu zpříma, nebudete muset přitahovat vnější krize k tomu, abyste tak učinili. Právě tohle znamená jít po spirituální cestě. To, že jste připraveni podívat se dovnitř sebe a vyslyšet vedení své duše a to, že jste připraveni čelit všemu, co vám brání jí naslouchat. Vy, co jste zde přítomni, tak jste na této spirituální cestě. Vnímám vás jako své bratry a sestry a obdivuji vaši odvahu. Nebuďte na sebe příliš přísní. Je to cesta vzestupů a pádů. I když může být tato cesta někdy strmá a těsná, stejně tak jsou v ní chvíle radosti a úlevy. Jak procházíte svou vnitřní temnotou, v určitém okamžiku ucítíte Světlo své duše. To vás může pozvednout z tíhy, která náleží pozemské sféře. Zasloužíte si ve svých životech zažívat radost a štěstí. Přejděte zvolna na úroveň své duše. Vzpomenete si na to, kým skutečně jste, odkud pocházíte, na místo jednoty a místo bezpodmínečné lásky. Pociťte přítomnost tohoto místa tady a teď. Vdechněte ho. Tím, že ho procítíte svým srdcem, tak ho přinesete na Zemi. Tolik si cením vnitřní práce, kterou nyní konáte. Vytváříte tak bránu do nové reality na Zemi. Vy všichni máte představu, jak Nová Země vypadá.

Nyní se mnou na chvíli cestujte do budoucnosti. Do Nové Země. Již tam jste. Na úrovni duše je čas pouhou iluzí. Pociťte energii Nové Země, která se právě rodí. Představte si, jak zde žijete, svůj dům, své okolí a komunitu, ve které žijete. Nechejte vaši fantazii volně proudit. Pociťte tuto energii. Na detailech tolik nezáleží. Nyní se zeptejte svého budoucího Já: co v tomto místě rádo dělá. Existuje určitý druh práce či kreativity, ke které se cítíte přitahováni? Pociťte, co vám dělá největší radost. Pociťte, jak vámi snadno protéká energie radosti a inspirace. Učte se prostřednictvím radosti, místo utrpení. Na tomto místě se stále učíte a rostete. Vyzvěte energii Nové Země, aby se s vámi zde v přítomnosti spojila. Je možné žít jen radostně, s inspirací a v míru. Vyžaduje to ale ochotu čelit své nejhlubší temnotě. Byl jsem zde na Zemi přinést semínka Kristovského vědomí. To vy jste těmi semínky, která začínají kvést. Děkuji vám za to, rád bych vám připomenul, že ve svém poslání jsme jedním. Každý z vás má svůj vlastní přínos. Všichni jste potřební a velmi cenění. Radujte se ze své výjimečnosti. Jste nádhernými bytostmi Světla, šířící Kristovského vědomí. Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale objímá ji svým Světlem.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIV

05.02.2020

Rychlá navigace: