Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXV

49. část

Drazí přátelé,
já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi v radosti a pravím vám: Nová Éra započala! Ve vás a kolem vás se rozvíjí nový svět. Již to nezadržitelně probíhá, vzniká nová Země. Každý může vidět kolem sebe, že se stará realita Země rozpadá a hroutí. Můžete to slyšet každý den ve zprávách, vidět v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také pozorovat na rozličných osudech lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové problémy nebo se jim hroutí zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory a jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat, co skutečně existuje a co vás bezpečně ukotví v sobě samém. Máte na výběr. Můžete nalézt uvnitř sebe pevný základ nebo zažít pád do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství. Toto skutečná krize způsobuje. Jste zbaveni všech jistot a vše je ve vašem životě ohroženo. To je to, co vývoj vědomí v této éře provádí s lidmi.

Tato doba je éra intenzivní změny. Pociťte jak se vědomá a nejkrásnější část ve vás rozjasňuje. Stojíte uvnitř své pozemské bytosti a nesete Světlo své duše. Pociťte to ve svém srdci. Vaše touha po vnitřním osvobození a uvědomění se nyní přeměňuje do Nového Začátku. Dovolte ji, ať vás vede životem. Nemusíte tak činit jen vy sami, protože tu jsme my všichni společně. Pociťte sílu společné energie: není to síla akční ani síla stále zaneprázdněná, je spíše jako úrodná půda, která vás podporuje a tiše a bez námahy vyživuje. Už neexistují žádné staré jistoty. V srdcích lidí je nyní dychtící prázdnota. Okolnosti, které se vždy zdály tak jisté, a které byly mentálně vynucovány a manipulovány, nyní proklouzávají jako písek skrze vaše prsty. Tato éra vyžaduje hluboké propouštění starého, vytvoření opravdového a pevného základu pod vašima nohama. Už jste na této cestě delší dobu a to je důvod, proč jste těmi, kteří mohou být příkladem pro ostatní. Je třeba být, kým skutečně jste a nečinit akce ve spěchu a shonu, ale inspirovat ostatní prostřednictvím přirozené radosti z bytí. Nová Éra pomalu roste. Energie Nové Země ležela v nečinnosti na okrajích této reality, v jejích puklinách a nedařilo se jí nikdy dostat ven. A tak jste jako pracovníci Světla často cítili, zvláště v předchozích životech, že jste se museli skrývat v zákoutích a úkrytech a nebylo vám dovoleno vylézt. Nyní ale temné struktury kolabují a Světlo z těchto úzkých koutů vyvěrá na svobodu. Už se můžete ukázat, jste očekáváni. Nyní je vaše energie více než vítaná! Ačkoli se můžete někdy cítit trapně a můžete si lámat hlavu nad tím, zda se máte skutečně projevit, žádám vás, abyste nechali prosvítat to, co jste díky své vnitřní práci získali. Nechejte vše působit na ostatní, moudrost, kterou jste shromáždili, včetně ticha a soucitu ve svém srdci a nic už dál neskrývejte. Nechte své Světlo proudit. Ve vašem osobním životě je mnoho cest, ve kterých může vaše Světlo proudit jasněji. Pohleďte na to, jak žijete ve svém každodenním prostředí a zda plně proudí vaše energie. Dovolte, aby se spontánně objevila pravda. Umožněte druhým, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste. Odvažte se ukázat svou pravou tvář, své vědění, moudrost a velikost. Přece se nechcete držet zpátky z dávného strachu a staré hanby ze všech těch dob a životů, kdy jste se museli skrývat ve stínech. Je na čase, abyste si zvykli na tento zvrat. Někteří z vás projektujete vizi Nové Země, která leží v budoucnosti. Ne, ona je už tady a teď a ne až jednoho dne. Já vám pravím: je to skutečně teď! Změna se odehrává právě nyní, uprostřed chaosu. Právě nyní se otevírají všechna uzavřená srdce lidí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXV

06.02.2020

Rychlá navigace: