Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVI

50. část

Charakteristické pro život v Nové Éře, Nové Zemi je, že v ní vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete s proudem tohoto pramene. Následujte své srdce, protože tam leží hlavní klíč ke vstupu do nové doby. A pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem, buďte však jistí. Strach už není vaší součástí, je to místo, kterým jste již prošli, vaše cesta je spojena již s vyššími energiemi. Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje a co vám dává energii Nové Země. Hledejte tato místa, situace nebo lidi, kteří vás přivádí do svého středu, a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo skutečně jste, a kteří vám pomáhají osvobodit se ze starého. Nyní se tak může dít, protože jste si sami ujasnili cestu. Věřte si! Nečiňte se ve svých myšlenkách menšími: Ne, to nedokážu, mám strach, nevěřím, pochybuji. Víte čemu tak dáváte svoji pozornost? Temnotě! Dívám se na bohatství ve vás a na záři Nové Éry a vyzývám vás, abyste tak činili stejně. Budete překvapeni a ohromeni celou tou krásou, která je ve vás přítomna a chce zářit. Vnímat v sobě božské Světlo není záležitostí ega nebo falešné pýchy. Je to božské Světlo nejvyššího poznání. Přijměte bez jakýchkoliv pochyb, že toto Světlo není něco mimo vás, ale že je to nevyčerpatelná, jiskřící a tvůrčí síla, která skrze vás proudí. Aktivujte ji v sobě a přivítejte tuto velkolepou a nádhernou záři! Nedovolte dále, aby bylo vaše lidské já zdoláváno strachy, pochybami a ustaranými myšlenkami. Už se jimi nenechávejte porazit. Pociťte svou vlastní důstojnost, duchovní sílu a zacházejte se starým, jak u sebe, tak u druhých, soucitně. Nenechejte se již dále mást starým paradigmatem, jste již za ním. Tohle je mé dnešní poselství, které velmi jednoduše oznamuje: Už jste překročili práh starého, jste zde, my jsme zde. Nová Éra započala! Dovolte jí, aby prostoupila všemi vašimi buňkami a dovolte jí proudit ven k ostatním. Už nereagujte nevyváženým dáváním, potřebou bojovat nebo vytvářet na sebe a na druhé zbytečný tlak. Buďte spontánní, přirození jako paprsky sálající ze Slunce, přirození jako květina vystavující na jaře svou krásu. Nechte vaše skutečné Já, aby proudilo s tím, co inspiruje vaše srdce, a nenechte se oklamat svou myslí, jež vyvolává námitky. Samozřejmě buďte laskaví k intelektu, k pochybám, ale zlehčete jejich aroganci a nevědomost nadsázkou a úsměvným postojem. Serfujte na tomto radostném proudu Nové Éry, on na vás všechny čeká. Prostřednictvím vás se uskuteční zázrak a přijde Nový věk na Nové Zemi.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVI

07.02.2020

Rychlá navigace: