Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVII

51. část

Já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojení jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to uvnitř sebe. Jste nositelé světelné pochodně. Nesete uvnitř sebe světlo lásky, pravdy a poznání. Představte si, jak držíte tuto pochodeň Světla, které se šíří do temnoty. Nejdříve se toto Světlo šíří do vaší vlastní temnoty. Jakmile se narodíte na Zemi, která je plná strachu, iluzí a nedůvěry k životu, začnete účinkovat v tomto světě a v jeho pokusu uniknout z hlubokých svazujících pocitů. Od chvíle, kdy se narodíte, jste neustále vnitřně "vyzýváni" k tomu, abyste se pokusili pevně držet svého Světla a toho, kým skutečně jste. Je to velká výzva! Je to opravdu nádherné, když tu jste přítomní se svou pochodní světla, a že jste prošli! Můžete si o sobě mylně myslet: Neprošel jsem vůbec, cítím se osaměle a opuštěně. My však vidíme, jak tu stojíte, a vězte, že vůbec nejste sami. Je zde s vámi mnoho stejně smýšlejících přátel a průvodců. Vnímáme vás jako nositele pochodní! Život vám na začátku dává vaši vlastní porci Temnoty. Vnitřně čelíte strachům a navenek událostem, které zdánlivě nedokážete zvládnout. Přesto jsou to přesně ty události a těžké emoce, které přitáhnou vaše nejhlubší vědění, vaše jádro, vaše vnitřní světlo. Je to především proto, že prostřednictvím temné noci duše vám začne být zřejmé vaše Světlo duše. Není to světlo z vnějšku. Pouze Světlo uvnitř vás samotných vás může provést skrze temnou noc duše, protože vás vrátí zpět k vám a k vašim vnitřním zdrojům. Všechny vnější věci, na kterých byste mohli lpět, odpadají. Pomoci si můžete jedině zevnitř, svou vlastní vnitřní silou. Zkušenost, kdy jste vrženi zpět k sobě, kdy musíte vše propustit a znovuzrodit ve světle své duše, je nevyhnutelná k tomu, abyste mohli zažít nový start, ve kterém už bude na Zemi přítomna mnohem větší část vaší duše. To je to, co pro vás temná noc duše dělá. Žádá vás, abyste se vzdali všech vnějších jistot a pohlédli do hloubky velmi temných emocí. To vás přivede do nové perspektivy a do nového vědomí reality. Když dojdete až k tomuto bodu, Světlo vaší pochodně už nebude zářit jen pro vás. Bude osvětlovat cestu i druhým a často bez vašeho vědomí. Nemusíte pro to dělat příliš, abyste tohoto dosáhli, neboť se to bude dít zcela přirozeně. Vaše vědomí se totiž změní automaticky, jakmile odhalíte význam lásky a soucitu uvnitř sebe. Skutečné hodnotě těchto pojmů se naučíte jedině tehdy, když i vy sami projdete hlubokou propastí. Pak poznáte sílu natažené ruky, nepředpojatosti a významu přátelství. Tak vznikne vaše nové "Já" s laskavým a otevřeným srdcem. Staré já, které musí bojovat se strachem o přežití, bude nahrazeno novým "Já", které může být plně přítomné ve vystředěné vyrovnanosti a jemnosti. Postupně se tak stanete pracovníkem Světla, někým, kdo pomáhá utvářet Novou Éru na Zemi.

Rád bych vám znovu připomněl, že tento nový čas na Zemi právě propukl. Není to nějaká budoucí vize. Je to nyní a teď! Díky vaší práci a díky práci mnohých, kteří prochází stejným procesem jako vy, se právě uskutečňuje a vzniká nová Zem, zcela nová doba. Dlouho jste na tuto událost čekali. Nejen v tomto, ale i v mnoha předešlých životech jste byli vedeni vizí Nové Země, kdy se vaše duše bude moci plně spojit s vyšším prosvětleným bytím. Pak se budete na této malé, avšak velmi jedinečné planetě, cítit konečně Doma. Vnímejte, jak moc již tuto významnou událost cítíte, do jaké míry jste se Zemí již spojeni. Čím více jste tu přítomní svou duší, tím více se Země rozvíjí, probouzí a pohybuje v souladu se Světlem, které jste sem přišli přinést. Nepodceňujte se! Ano, to, co činíte se svou pochodní Světla je velmi důležité, jak pro vás, tak také pro Zemi i pro vše živé.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVII

08.02.2020

Rychlá navigace: