Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVIII

52. část

Představte si, že sedíte na zemi v krásném prostředí přírody. Cítíte mír a harmonii Země pod vámi. Spojujete se s ní, s její duší a vnímáte, že i Země touží po změně a po růstu vědomí. Přeje si dosáhnout tohoto spojení s vámi a s lidstvem jako celkem. Země je také účastna v mocném procesu přeměny. Dovolte duši Země, aby se před vámi zjevila ve formě člověka nebo zvířete a zůstaňte s tímto obrazem, který spontánně vyvstává ve vaší mysli. Zeptejte se jí, po čem touží, co by chtěla ve svém vývoji dosáhnout. Zeptejte se jí, co pro ni můžete udělat. Jak ji můžete podpořit. Spojení se Zemí vám přinese klid a harmonii. Propojíte se s jejím bytím, které bude zároveň žít i ve vás. Člověk v Nové Éře bude plně ukotven a přítomen.

Respektujte rytmy Země a přírody uvnitř sebe i okolo. Vnímejte sílu Nové Země, i jak do vás proudí. Vstupte do tohoto nového proudu, Země vás zve. Nová Země chce růst a kvést. Temná noc duše přivedla člověka až na pokraj. Byli jste na této cestě dlouhý čas a uskutečnili jste na Zemi dlouhou pouť skrze mnoho životů. Udržovali jste své světlo, přestože jste se museli potýkat s hlubokými prožitky bolesti, osamělosti a odmítnutí. Nyní, na prahu nové doby, jste stále ještě oslovováni starou energií, temnou tíhou, kterou jste na staré Zemi dlouho zažívali. Vy ji však nyní propusťte a uvolněte. Sbohem ovšem můžete říci jen všemu tomu, co jste skutečně procítili. Jedině pak to můžete s láskou propustit. Všechna bolest, kterou jste nasbírali v tomto a minulých životech, potřebuje vaše shovívavé přijetí, aby mohla být propuštěna. Jedině tak překročíte práh do nové doby jako svobodné, nezatížené bytosti a jako andělé, kterými ve své podstatě jste. Respektujte proto temnou noc duše a poselství, které v sobě nese. Když nyní tuto temnotu prožíváte, uvědomte si, kolik kroků jste již na své vnitřní cestě učinili a jak silnými jste se stali. Jste mnohem větší a silnější než bolest, strach, smutek, deprese a cokoli, co je. Překonejte temnotu u lidí soucitem, můžete jim i požehnat. Položte na ně svou ruku a řekněte: Jsi dobrý takový, jaký jsi. Chápu tě. Nebojuji proti tobě. Poskytuji ti uvnitř sebe místo. Jsi připomínkou starých dní a já se z těchto zkušeností mnohé naučil. Vězte, že právě díky všem těmto vrcholům a pádům, které jste ve svých životech na Zemi prožili, existuje nyní moudrost, která dozrála uvnitř vás. Nyní už můžete chápat opravdu zevnitř, co znamená láska, soucit a jaká je jejich síla. Toto poznání se stalo pro vás živoucí realitou. To je Kristovské vědomí, které se probouzí ve vašem srdci, a které vás přenese přes práh nové doby, kde všechny vaše snahy nakonec přinesou harmonický rytmus a mír, který bude vyhovovat vám i Zemi. Poznali jste, jak důležitá pro vás je temná noc duše, kterou ještě stále můžete prožívat. Vše musí být spatřeno znovu ve světle lásky a pochopení. Teprve potom se temnota může uvolnit, rozplynout a vy přitom získáte moudrost z minulosti. Temná noc duše je nezbytnou událostí předtím, než přejdete práh do nové Země. Já a všichni, co jsou tu dnes se mnou, vás ctí a respektují. Vnímejte v tuto chvíli naši úctu.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVIII

09.02.2020

Rychlá navigace: