Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIX

53. část

Smyslem života na Zemi je, že se částečně ponoříte do nevědomosti, do tíhy pozemského prostředí, a že získáte tuto zkušenost zevnitř. Není to vůbec jednoduché, ale má to však svůj smysl. Když jste ve vyšších říších, v nebeských sférách, jak jsou nazývané, neexistuje tu téměř žádný odpor. Prožíváte kolem sebe lásku jako samozřejmost. Přitahujete to, co vám nejvíce vyhovuje, ať už prostředí, energie a duše, které potkáte. Pak existuje snadná komunikace a energetická výměna mezi vámi a vašim prostředím, které je vaším odrazem, a tak jste relativně osvobozeni od překonávání překážek. I zde někdy probíhá tak říkajíc "čištění", vše se však odehrává s plynulostí a lehkostí. Tam dole tato lehkost a klid chybí a vy nejste vždy obklopeni souznícími lidmi. Ve svém pozemském životě se setkáváte s mnoha rozdílnými úrovněmi vědomí. Taktéž se rodíte jako bezbranné děti do energie rodin, které často neodráží vaše nejvyšší jádro nebo neladí s vaší přirozenou energií. V energii rodiny jsou často přežívající strachy a omezující přesvědčení, které nasáváte jako houba. Nemůžete jinak, neboť jako pozemské dítě nejste plně ve styku se svou duší a moudrostí, kterou na úrovni duše máte. Jako malé dítě jste zcela ponořeni ve hmotě, v těle, abyste získali pozemskou zkušenost, a to znamená, že absorbujete bouřlivé a nefiltrované energie, které k vám ve skutečnosti nepatří. Teprve později začínáte rozlišovat to, co k vám skutečně patří a co ne.

Vstoupili jste do tohoto tance s iluzí, s pokušením a s Temnotou, protože Temnota chce být skrze vás transformována. Jste totiž anděly Světla. Chtěli jste se účastnit tohoto tance s hmotou a nejistotou, protože ve vás je mnoho lásky a uvnitř vás žije hluboký, tvořivý zdroj. To jste vy, vaše duše a v každé duši, v tomto tvořivém zdroji, nezadržitelném proudu života, se rozvíjí jeho vlastní jedinečná záře. Vy jste svým vlastním a jedinečným bytím. Nikdo není takový jako vy. Jste tu proto, abyste svým vlastním způsobem zhmotnili lásku ve svém bytí, zároveň čelili temnotě uvnitř sebe a naučili se ji transformovat. Temnota je ve skutečnosti rovna neznámému a novému dobrodružství. Duše je zde tak ohromena neznámým ale i Temnotou, že začne sebe sama zpochybňovat, což způsobuje, že ztrácí svoji orientaci. Duše potřebuje sebe-uvědomění, aby dokončila svou cestu a naplnila ji radostí. Proto jsem tu, abych vám připomněl vás samé a vaše vědomí, které chce být ve vás zrozeno. Jste tvořitelé a to obzvláště mocní, kteří jsou zde, aby přijali Temnotu a transformovali ji. Nejdřív si myslíte, že to nezvládnete a že jí budete pohlceni, a že se ztratíte v nevědomosti. Přijde však doba, kdy se budete dívat na Temnotu bez emocí, a nakonec si uvědomíte sebe sama. Pochopíte v sobě ten mocný zdroj, tu bytost, která znovu padá do tance s iluzí a nevědomostí. Jakmile se váš pohled otočí zvenku dovnitř, objevíte, kdo jste doopravdy. Doteď jste v tomto procesu zapojeni. Jste na této cestě už dlouhou dobu. Sice už jste objevili uvnitř sebe Světlo, avšak stále přichází chvíle, kdy pochybujete, obracíte svůj pohled znovu ven a vnímáte negativní energie, které zde vibrují, a které jsou založeny na utrpení. Tyto energie vám vnucují strach a to vás táhne pryč od sebe.

Jsem tu, abych vám pomohl znovu obrátit váš pohled dovnitř ke zdroji lásky a moudrosti, kterým jste. Nechci, abyste mě považovali za svého učitele, který stojí nad vámi. Mým záměrem je, abyste pochopili, že jsme si zcela rovnocenní, že v sobě nesete ten stejný zdroj moudrosti, který je ve mně, a že se nemáte vůči mně jakkoli snižovat. Žádám vás, abyste spolupracovali, potřebuji vás. Kdysi jsem byl představitelem nového vědomí na Zemi, ale mohl jsem zasadit jen pár semínek. Tehdy byly možnosti velmi omezené, avšak během tohoto času je situace úplně jiná. Jste tu na Zemi velmi potřební, jako měniči negativní energie. Avšak práce, kterou hlavně máte činit, je nejčastěji vnitřní. A když říkám, že jste potřební, nemyslím tím, že musíte dělat mnoho. Jste tu kvůli změně celkového vědomí a přinášíte inspiraci, která z vás vyvěrá. Tím přispíváte k celkové transformaci. Pokaždé, když si důvěřujete a věříte své vlastní jedinečné síle a tvořivosti, měníte kolektivní vědomí lidstva, které je zatím ponořeno do strachu a žije v tom, že se stalo obětí. Na Zemi byli u moci lidé, kteří nechali své poddané pochybovat o svých schopnostech. Systematicky oslabovali lidi, a tak vznikl odkaz, se kterým se nyní potýkáte. Je to odkaz strachu, útisku a sebe-pochybování. Nepodceňujte sílu tohoto odkazu. Velkým krokem vpřed je obrátit se do svého nitra, důvěřovat sobě i své jedinečné síle. Je to ohromný krok ve vědomí a obrat o 180 stupňů. Proto je to, co se nyní snažíte činit, tak ohromné a impozantní. To, co jste sem přišli vykonat, je opravdu skutečně velká výzva.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIX

10.02.2020

Rychlá navigace: