Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXX

54. část

Po celé řadě staletí a po mnoha životech chcete konečně učinit krok k sobě, nechat vzklíčit svou skutečnou sílu zde na Zemi. Konečným krokem je to, když si uvědomíte, že strach, který ve vás ještě žije, je iluzí. Už existují chvíle, kdy to jasně vnímáte, kdy máte záblesky svého skutečného potenciálu, své celistvosti a své božskosti. Naproti tomu jste však znovu a znovu znehybňováni strachem a sebe-pochybnostmi, které zatím překrývají Zemi jako studená pokrývka. Tento stín není zajisté něčím, co se odehrává jen na úrovni individuality. Je to kolektivní deka, která dusí všechny lidi. Je na vás vyvíjen kolektivní tlak, abyste zůstali lapeni a odpojeni. Útěk je přesně to, co se snažíte nyní učinit. Chcete se dostat z tlaku starých závislostí, negativních představ, hříšnosti, manipulací a podrobení. Ta stará energie je jako těžká šedá barva, slizké bahno, které vás chytí, ponoří a udržuje v nečinnosti. Nebojujte s ní, neboť svou aktivitou v tomto bahně, těchto starých energiích a v tomto marasmu uvíznete ještě hlouběji. V tomto smyslu působí na vás strach, který si přeje, abyste s ním bojovali, protože pak vás bude držet ve své moci ještě silněji. Pokud budete vnímat strach jako hrozivého soupeře, pak prohrajete. Budete-li vnímat strach jako nepřítele, tak pak mu propadnete a jste ztraceni. Strach je ve svém jádru iluze, kterou můžete propíchnout jako balónek, který se ihned vypustí. Není to nepřítel ve smyslu skutečného odpůrce. Je to jen představa, která nad vámi chce získat moc. Když začnete vidět zranitelnost v sobě i druhých, pak můžete odpustit sami sobě i jim, protože už znáte sílu, kterou nad vámi strach měl. Jednání z pozice odpuštění a pochopení strach potlačuje a on už nebude mít nad vámi žádnou moc. Takto se stanete "dárcem", zdrojem lásky. Stáváte se čím dál tím větším, a když budete velcí, strach již nad vámi nebude mít moc. Pokud vnímáte strach jako volání o pomoc, tak to je správný pohled. Strach je potřebný, je voláním o pomoc a vy jste ten, kdo může pomoci, aby se tato potřeba rozplynula, neboť dokážete zaplnit prázdno. Strach může být transformován láskou. Jste těmi, kteří to mohou udělat. Žádám vás, abyste tomu uvěřili. Chápu vaši nejistotu, proto jsem tady přítomen a spolu se mnou jsou zde mnozí, kteří jsou v tomto ohromném procesu také zapojeni. Chtějí vás podpořit v tom, co děláte. Jsou to vaši průvodci, vaši andělé. K dispozici máte mnoho pomoci. Vnímejte tuto pomoc a otevřete se jí. Naším záměrem je, abyste využívali naši energii. Proto se nebojte požádat o pomoc. Milujeme tak činit. Jsme s vámi skutečně silně a neustále spojení.

Mnoho lidí se neustále bombarduje negativními myšlenkami: Nemůžu udělat toto, to není pro mě, jsem slabý, musím se schovat, protože jsem špatný, svět není bezpečným místem, to nejspíš skončí špatně. Jak se to stalo? Proč to děláme? Důvod pro toto sebedestruktivní chování je, že my všichni jsme byli v jistém bodě, ať už v tomto nebo minulém životě, traumatizováni. Traumata jsou negativními zkušenostmi, které jsou tak intenzivní, že je naše osobnost nedokáže zvládnout. Část našeho vědomí zamrzla a zůstala uvízlá v čase. Vezměme například někoho, kdo v minulém životě prožil, jak byla jeho země okupována během války. Lidé byli sbíráni z ulic a náhle zmizeli. Existovala neustálá hrozba násilí a nikde jste se nemohli cítit bezpečně. Osobnost minulého života intenzivně trpěla ochromujícím strachem a nedokázala se po zbytek svého života s touto situací vypořádat. Část této osoby byla traumatizována a uvízla v čase, v realitě války a stále posílá zprávy k přítomné osobnosti jako by válka stále trvala: Život je nebezpečný, je tu mnoho násilí, nemůžeš věřit lidem, jsi bezmocný. Současná osobnost si neuvědomuje, že tyto přetrvávající myšlenky souvisí se zcela odlišnou realitou. Jednoduše těmto zprávám věří a zvyká si nahlížet na život skrze oči traumatizované osobnosti minulého života. Neznámí lidé jsou považováni za podezřelé. Trauma se chová jako černá díra. Všimněte si, že strach nám vždy říká, že existuje něco tam venku, co je nebezpečné, nehostinné a zraňující. Strach vás směřuje k vnějšímu světu, jako zdroji problémů a nezaměřuje vás na trauma samotné. Když někdo, kdo se bojí psů, je ve stejné místnosti se psem, jeho celé vědomí bude zaměřeno na tohoto psa a vyloučí vše ostatní. Po většinu času však pes není skutečným problémem. Opravdovým problémem je jeho strach ze psů. Zaměříte-li se na něco, čeho se bojíte, pak máte tendenci to vidět všude a vaše vnímání se zkresluje. Váš strach zveličí aktuální nebezpečí a vy mrháte spoustou energie, abyste se mu vyhnuli. Tento reakční vzorec vytváří neustálý koloběh: strach zužuje vaše vnímání reality takovým způsobem, že se zdá, jako by realita potvrzovala a schvalovala tyto strachy ještě víc. Tento kruh udržuje vaši traumatizovanou část uvězněnou a tato vaše část nemůže být uvolněna, dokud se tento kruh nezlomí. Na traumatizovanou část osobnosti, lapenou v tomto bludném kruhu, může být pohlíženo jako na černou díru uvnitř nás. Vysává vaši energii, vysává vaše Světlo a vrací vás zpět do minulosti, do chvil, kdy vaše vědomí zamrzlo a uvízlo.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXX

11.02.2020

Rychlá navigace: