Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXI

55. část

Téměř všichni z nás mají nějakou černou díru, co se týká jistých záležitostí, které narušují naše vnímání a vztahy s jinými lidmi. Co s tím můžeme udělat?

1. Uvědomte si, že uvnitř vás je černá díra
Prvním a nejdůležitějším krokem je uvědomění si této části vás, která je traumatizována a posílá vám zprávy, které nejsou skutečné. Kdykoli si všimnete, že jsou vaše myšlenky obzvláště negativní nebo kdykoli se nepřiměřeně něčeho bojíte a očekáváte nejhorší, buďte připraveni jít dovnitř do černé díry a této traumatizované části čelit. Zeptejte se sami sebe na následující otázky: Mohla by být uvnitř mě černá díra? Mohla by existovat traumatizovaná část mě, která narušuje můj celkový pohled na realitu, část, která mě uzavírá od všech dobrých a pozitivních věcí, které se kolem mě dějí? Je můj pohled na realitu a můj postoj k lidem založený na strachu nebo lásce?

2. Vstupte do černé díry
Vstupte do černé díry, ne proto, abyste trpěli, ale abyste přinesli Světlo a lásku do této své části. Udělejte si obraz o této traumatizované části. Představte si, například, že je to ztracené dítě a uvědomte si, že potřebuje spoustu lásky a péče. Spojte se s tímto dítětem, pohleďte mu do očí a vnímejte, co potřebuje, aby postupně propustilo strach. Pokaždé, když chováte v mysli negativní myšlenky, skličující pocity nebo iracionální strachy, povzbuďte se k tomu, abyste šli dovnitř sebe a hledali tuto černou díru, toto vězení této traumatizované části. Vkročte sem ale jako milující andělé, přinášející útěchu, ujištění a Světlo.

3. Povězte sami sobě pravdu
Pravda vás osvobodí. Slova, která v sobě nesou ohromnou sílu. Pravda pramení z lásky, ne ze strachu. Vnímejte lásku, která je ve Vesmíru, vnímejte lásku matky Země k lidstvu, vnímejte lásku uvnitř sebe a přibližte se k traumatizované části vás z této úrovně. Z tohoto zdroje formulujte pár krátkých vět a často si je nahlas opakujte.

Například: Lidstvo se probouzí a je si vědomější své jednoty, tato jednota se začíná projevovat všude, život je ke mně dobrý...

Odříkávání zpráv tohoto druhu je velmi silným nástrojem k tomu, když si přejete opustit myšlenky založené na strachu. Odříkávání zpráv a afirmací funguje a dává smysl jedině tehdy, pokud jsou tyto zprávy pravdivé, a jsou pravdivé tehdy, pokud jsou založené na lásce a pronášené ze srdce. Předtím než začnete do nekonečna opakovat afirmace, běžte zpět ke zdroji. Spojte se s láskou uvnitř svého srdce a vnímejte zprávu, která z této studnice přichází. Začněte s tím, že obejmete traumatizovanou část sebe sama. Afirmace založené na strachu nefungují. Pokud je afirmace správná, není skutečně podstatné, zda ji opakujete často. Zažili jste někdy, že vám někdo řekl něco, co hluboce znělo pravdou? Bylo nezbytné, aby tato zpráva byla stále opakovaná? Prvním a nejdůležitějším krokem v tomto procesu je upřímně čelit černé díře uvnitř nás. Jakmile si uvědomíte, že strach zkresluje vaše vnímání, můžete začít přijímat tento strach s nadhledem a láskou.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXI

12.02.2020

Rychlá navigace: