Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXII

56. část

Drazí přátelé, děkuji vám, že jste dnes tu. Společně můžeme oslavit Novou Éru, která je již přítomná, roste a vyvíjí se díky vaší vnitřní transformaci. Vy jste průkopníci, kteří dnes pomáhají zrodit nové vědomí na Zemi. V současném stádiu vaší vnitřní transformace je ale stále mnoho zmatení. Ještě mnoho lidí je jednou nohou v nové realitě, v novém způsobu chápání a zakoušení věcí a druhou nohu však mají tak říkajíc ve vakuu. Nemohou se vrátit do starých a důvěrně známých způsobů, ale zároveň se bojí učinit úplnou změnu a jít kupředu oběma nohama po nové cestě. Nová forma vědomí je neznámé teritorium a zdá se, že ještě plně nesouzní s vnějším světem, s tradičními hodnotami a zvyky, které jste se naučili ve škole nebo doma.

Vy, kteří jste prošli rekonstrukcí vlastní psychiky, jistě cítíte, že stojíte na pevné zemi v nové realitě, v novém způsobu chápání a zakoušení věcí již oběma nohama... proto jste museli zásadně pozměnit do vás rodiči a společností vložené "tradiční" hodnoty a zvyky, které už naprosto nevyhovují novému světu. To je váš přínos. Vnášíte mezi všechny lidi kolem sebe nový přístup a postoj. Ti zatím stojí váhavě v novém jen jednou nohou, jak se o tom zmiňuje Jeshua... díky vám za to, přátelé!...

Rozsáhlá část společnosti se stále zdá být v sevření starých a opotřebených systémů přesvědčení a je krmena strachem či potřebou kontroly. Vše se však rychle mění a mnohé, co se dříve jevilo jako neměnné, se nyní hroutí a rozpadá. V západních společnostech mnoho lidí postrádá smysl svého života. Lidé začali rovněž věnovat mnohem více pozornosti vnitřním aspektům toho, co se kolem nich děje. Zajímají se o psychologii a spiritualitu. Jsou méně zaměřeni na bezvýznamný vnější úspěch a materiální bohatství. Zvláště v bohatých společnostech lidé zjišťují, že úspěch a materiální bohatství nutně nevytváří skutečné štěstí a spokojenost. Úspěch je něco jiného než naplnění. Ve svém životě se cítí skutečně naplněni, když jsou schopni spojit se se svojí vlastní energií duše a vyjádřit ji. To je to, co ve své podstatě znamená tvořivost. Je to objevování vaší energie duše a vyjadřování této energie na Zemi skrze své vlastní a jedinečné dary a schopnosti. Tohle vás učiní uvnitř skutečně šťastnými, vřelými a zářícími. Tady se budete dotýkat podstaty druhých lidí a oni zjistí to, kým ve skutečnosti jste: anděly Světla. Tak se stanete anděly, kteří vědomě přinášejí Světlo pozemské říši, jenž je z velké části zastíněna iluzemi, které lidem zabraňují vidět v každé žijící bytosti jejich vnitřní světlo.

Ano, v západních společnostech člověk již zdokonalil své ego tak hodně, že jeho další rozvoj prudce naráží na ega těch ostatních natolik, že to všechny přivádí do těžkých stresů. Ten věčný boj ega proti egu je velmi únavný a jen málo lidí je natolik za vodou, že ho nemusí podstupovat... Znechuceni stavem svého bytí pak začínají hledat nový cíl svého života a budou-li mít štěstí, poznají třeba vás, anděla Světla žijícího na Zemi, již s rekonstruovanou psychikou ke znovuzrození v duchu, který mu svým příkladem pomůže zorientovat se v nelehké snaze, oddělit manipulace té dnešní liberální demokratické obludy od skutečných priorit pozemského života...

Vy všichni jste si vybrali být zde a dát formu své energii duše na Zemi. Zvláště v tomto stádiu vývoje tu nejste pouze pro sebe. Váš vnitřní vývoj je takový, že máte s ostatními mnohé sdílet. V současnosti se mnohé odehrává na globální a planetární úrovni. Probíhají obrovské posuny energií, které ovlivňují váš každodenní život. Kdykoli, když lidé mění své vědomí a začínají jinak myslet, kdy si pokládají nové otázky a zpochybňují existující pořádek, zvou do svých životů novou energii. A nyní sem právě vstupuje nová hybná síla, která významně ovlivní váš životní styl a všechny možné okolnosti.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXII

13.02.2020

Rychlá navigace: