Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIII

57. část

Každá duše má přístup jak k mužské, tak k ženské energii. Podstata mužské energie se týká aspektu projevení se navenek, ve hmotném světě. Mužská energie souvisí se zaměřením, pronikavostí a silou jednat. Umožňuje vám zaujmout místo, být "Já" s jasnými hranicemi. Ženská energie přirozeně inklinuje k obrácení dovnitř, k vnitřnímu rozměru věcí. Je spojena s cítěním, inspirací a překročením hranice "Já", aby se spojila s druhými. Ženská energie proudí, je vnímavá, a když se spojí s mužskou energií, je vedena k nejvyšší formě tvořivosti. Rovnováha mezi oběma energiemi vám umožňuje realizovat váš nejvyšší potenciál. Ženská energie je svojí podstatou energií neprojeveného a je taktéž zdrojem skutečné inspirace – srdečných tužeb, které pramení z vaší duše. Ženská energie je mostem k vaší duši. Vaše duše je beztvará, a když to procítíte, zažíváte, že máte tělo, které vám umožňuje být součástí této reality. Máte oči, ruce a jste mužem nebo ženou. Můžete také pocítit, že tento způsob bytí je nyní jen vaší malou částí, není to vše, čím jste. Jste to, co oduševňuje tělo, formu. Vzkřísili jste ho k životu zevnitř. Jste ve své podstatě beztvární, jste čistým vědomím, jedinečným a neoddělitelným. Pociťte tuto svobodu a požehnání. Pociťte také to, jak jste vy, jako vědomí, zcela nezávislí na svém těle a že jste si svobodně zvolili být na chvíli součástí této reality. Jste dočasně spojeni se svým tělem. Jste tu, protože tu chcete být.

Proudící a nespoutaná ženská energie chce vstoupit do tance s mužskou energií, do projevení a formy. Mužská energie umožňuje duši, aby vstoupila a zakusila tuto specifickou fyzickou realitu. Pomáhá duši se kreativně vyjádřit v této konkrétní pozemské říši. Mužské a ženské energie jsou stavebními kameny tvoření, a když společně spolupracují a tančí v míru a radosti, tak zrodí krásu a naplnění. V mnohých z vás však mužské a ženské bylo uměle odděleno a společně správně nepracují. Stručně řečeno, můžete mít buďto příliš mužské energie nebo příliš mnoho energie ženské. Když je přebytek mužské energie, ženská energie je potlačena a vy jste příliš zaměření na projevení se ve vnějším světě a na potřebu být uznávaný a oceněný druhými. Jste odříznuti od energie své duše, živoucího proudu pocitů a emocí, který se vám neustále snaží povědět, co potřebujete a co doopravdy chcete. Když se příliš ztotožňujete s mužskou energií, jste lapeni v očekáváních a požadavcích vnějšího světa. V podstatě jste poháněni nejistotou a snažíte se s touto nejistotou zacházet tak, že sami sebe nutíte přizpůsobit se měřítkům, místo sami sobě. Necítíte se skutečně v bezpečí a v péči svojí ženské energie a usilujete o tento pocit bezpečí tím, že jste soutěživí a ovládající. Tohle vše vás činí velmi závislé na tom, co si druzí myslí, cítí a jak jednají. Tím, že se odpojíte od svého jedinečného vnitřního vedení, se vaše ego dostává do napětí a úzkosti, nepřetržitě vyžaduje uznání a musí být stále pod kontrolou. Žije z falešné představy moci, která duši dusí. Lidé, kteří mají převahu mužského, se bojí odevzdat beztvaré, proudící povaze ženské energie. Ve vaší společnosti, která má jako celek nadbytek mužské energie, jsou lidé neustále neuroticky činní. Stěží si dopřejí čas sami pro sebe, který by trávili svobodně bez jakéhokoli účelu. Vše se zdá být přikázané a naplánované s téměř chorobnou výkonností. Také když po něčem toužíte a skutečně cítíte, že byste rádi učinili nějakou změnu ve svém životě, chcete jednat ihned. Často si nedopřejte dostatek času, abyste nechali myšlenku či záměr vyrůst, vyvinout a postupně zrodit ve vaší realitě. Vnitřní hybné síly, které se uvedou do pohybu, když stanovíte svůj záměr pro to, co byste chtěli dělat nebo mít, jsou ale řízené přirozeným rytmem, který nemůžete ani nutit ani řídit. Kvůli dominantní nebo přerušené mužské energii máte sklon příliš myslet a strachovat se. Vaše myšlenky skáčou nahoru a dolů jako šílené. To vede ve vašem životě k všeobecné nervozitě, pocitu prázdnoty a nedostatku inspirace. Ve skutečnosti nevěříte své ženské energii. Zdá se, že chce jít zcela odlišným směrem než vy. Vaše pocity vám přitom tam někde říkají, abyste některé věci opustili, dopřáli si čas pro sebe a otevřeněji komunikovali s druhými. Když se pokoušíte žít výhradně z mužské energie, směřujete k nějaké formě krize, ať už je to nemoc, nerovnováha či neklid. Zákonitě vzniklá krize je příležitostí k tomu, abyste ve svém životě nalezli novou rovnováhu mužského a ženského.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIII

14.02.2020

Rychlá navigace: