Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIV

58. část

Co se děje, pokud stojí ženská energie příliš osamoceně a nedostatečně se spojí s mužskou? Jako opak napjatého a řídícího ega tohle vede k egu slabému a rozkolísanému. Když ztrácíte rovnováhu ženského, znamená to, že je toho na vás "příliš". Na energie druhých lidí reagujete vysoce citlivě. Je pro vás těžké říci ne a stanovit jasné hranice kolem sebe, protože mužská energie na stanovení vlastního prostoru se vám zdá nedosažitelná. Je dokonce těžké vědět, co chcete, protože se necháte snadno vtáhnout do nálad a tužeb druhých lidí.

Pokud máte nadbytek ženské energie, znamená to, že jste empatičtí a je pro vás velmi snadné chápat, co cítí druzí. Taktéž jste schopni jít hluboko do svých vlastních emocí a nálad, ale je pro vás nesnadné vyjádřit se emocionálně a tvořivě ve světě. Máte nedostatečný přístup k mužským energiím sebe-uvědomění, máte problém stát za sebou samým, cítit se ve středu a plně se soustředit. Ženská energie, která přirozeně proudí a je vnímavá, potřebuje, aby byla ukotvena ke správně definovanému "Já". To je to, co může mužská energie poskytnout ženské energii, pakliže je ženská část ochotna jí věřit a propustit svůj strach z odděleného "Já". V mnoha lidech se toho ženská energie bojí, zvláště v ženách, protože ženy byly učené, že je dobré být citlivou, příjemnou a ochotnou (zatímco muži jsou učeni, že je správné být odolný a soutěživý). Když však ženy nerozvinou tuto mužskou schopnost být ve středu se svou vlastní bytostí, jejich tvořivá energie bude promrhána a roztříštěna. Jejich energie duše nebude adekvátně vyjádřena a to vytvoří smutek v duši, který způsobuje melancholii a depresi.

Tato éra si žádá vyvážení mužských a ženských energií. Je důležité uvědomit si, že ženské energie jsou v jistém smyslu základní nebo primární. Nemám na mysli "vyšší" či "nižší". Ženské a mužské spolu vzájemně souvisí jako představitelé symbolu jin-jang: obě jsou rovnocenné a doplňují se. Ženská energie uvnitř vás je však mostem k vaší duši, k vaší nehmotné podstatě. Tím, že se spojíte s ženským aspektem, otevřete se své nejhlubší inspiraci a spojíte se se svým záměrem, kvůli kterému jste zde.
Představte si, že se nyní napojujete na svoji ženskou energii, která je umístěna ve vašem srdci. Pocítíte v něm jemnou, hřejivou energii, která je vám velmi známá, velmi blízká tomu, kým jste. Nyní si představte, že vytváří bod na zadní straně vašeho srdce, který vás spojuje se Světlem, se Světlem Zdroje, se Světlem vaší duše. Dopřejte si čas, abyste to dostatečně pocítili. Možná budete vnímat i andělské postavy či průvodce. Potřebujete pocítit přítomnost milující, vesmírné podpory a přítomnost Domova. Takhle můžete šířit energii svojí duše. Pociťte lehkost a jasnost této energie. Jakmile vstoupí do vašeho srdce, tak si můžete všimnout, jak jsme vám blízko. My z druhé strany jsme součástí reality, která prostupuje přímo skrze vás. Vy jste zase právě teď součástí té druhé reality. Vaše vyšší "Já" je zde a zároveň vás spojuje se Zemí.

Nyní si představte, že se obracíme na mužskou část uvnitř vás. Požádejte tuto energii, aby vám pomohla ukotvit se a spojit plně vaši energii duše s pozemskou realitou. Pociťte sílu mužské energie, jak jemně a lehce proudí do vašich rukou a nohou. Vytváří jasnost ve vašem bytí, sebedůvěru a soustředění. Pociťte, jak ukotvuje energii vašeho srdce ve vašem těle a na Zemi. Vaše mužská stránka miluje se takto spojovat s ženskou stránkou. Chce sloužit ženské energii, aby umožnila energii duše ztělesnit se v čase, místě a hmotě. Chráněná a obklopená mužskou energií, se ženská energie cítí v bezpečí a je plná radosti. Pociťte, jak se uvnitř vás spojuje Nebe se Zemí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIV

15.02.2020

Rychlá navigace: