Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXV

59. část

Postupme na naší vnitřní cestě trošku dál. Představte si, že procházíte krásným lesem. Nebe je třpytivě modré. Je podzim a stromy začínají ztrácet listí. Slunce ve vaší tváři je voňavě hřejivé. Užíváte si každý okamžik procházky a po chvíli si všimnete malebně krásného místa a na chvíli se posadíte. Je tam pohodlné měkké místo pod stromem. Vědomě dýcháte a necháte propustit všechno napětí ve svém těle. Cítíte, jak vás země objímá a zároveň nese. Uvnitř se ztišíte a zklidníte. Pak uslyšíte ve vzduchu, jak k vám doléhá z povzdálí zvuk hladivých dětských hlasů. Dotknou se vás a rozesmějí. Všimnete si dvou dětí, které se k vám pomalu přibližují. Je to chlapec a dívka. Hravě k vám přiskotačí a chtějí vám něco dát. Stojí vedle vás a mají šťastné a bezstarostné tváře. Malebné děvče vystoupí trochu dopředu a něco vám chce dát. Vyzařuje svojí přítomností a svýma očima harmonii a něco vám nejasně připomíná. Proudí k vám velmi příjemná vibrace, když se dívá do vašich očí? To, co vyzařuje je mnohem důležitější než to, co vám fyzicky podává. Přijměte její energii a poděkujte jí. Potom jí poproste, aby si sedla po vaší levé straně. Nyní se podívejte na chlapce, který vám chce také něco dát. Podíváte se na něj a s potěšením přijměte jeho dar. Může to být symbol, předmět, pocit nebo se vás třeba jen dotkne a vy vnímáte jeho zprávu a přijímáte ji. Poděkujte mu a požádejte ho, aby si sedl po vaší pravé straně.

Vnímejte, jak se tyto děti najednou staly vaší součástí. Vždy budou po vašem boku, aby vám neustále připomínaly, kdo jste. Jejich vlastnosti se stanou vaší součástí. Vezměte jejich ruce a chvíli je podržte. Vše uvnitř sebe, co cítíte jako staré a opotřebené propusťte, aby se rozplynulo. Strach, obavy, melancholii. Jen si představte, jak se země otvírá a tohle vše tam plyne. Uvnitř Země se vše neutralizuje a rozplývá. Dovolte mladistvým a čistým energiím dětí, aby vstoupily do vašeho energetického pole a posílily vaši chuť do života a přinesly vám dětský smysl pro radost ze všeho a víru v dobro.

Když se za chvíli vrátíte do přítomného okamžiku, nemusíte tyto děti opouštět. Budou neustále vaší součástí a budou udržovat naživu vaši původní inspiraci. Pokaždé, když budete cítit nepohodlí, nátlak či nespokojenost, můžete se s těmito dětmi spojit. Řeknou vám a ukážou, jak obnovíte svoji rovnováhu. Když kamkoliv půjdete, můžete vidět děvče nebo chlapce, jak vám chce něco říci. Věřte tomu, co přinese vaše představivost. Udržujete ji jen ve Světle a v hravosti. Tato "hra" je prostředkem ke spojení s mocným jádrem mužských a ženských energií uvnitř vás.

Vy všichni nyní pracujete na vytvoření nové rovnováhy mezi těmito dvěma energiemi, které se ve vaší společnosti tolik odcizily, nebyly pochopeny nebo byly záměrně stavěny proti sobě. Kdykoliv je znovu uvnitř spojíte a obnovíte jejich rovnováhu, budete vyzařovat ven k ostatním pozitivní energii a budete pomáhat všem lidem dosáhnout lehčí cesty vpřed a přispějete k více milujícímu vědomí na Zemi. My vám za to děkujeme a hluboce vás milujeme.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIV

16.02.2020

Rychlá navigace: