Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVI

60. část

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici a která unikla církevní cenzuře:

Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? A on pravil: Nepřijde, když bude pořád jen očekáváno. Neřeknete: "Hle, je tady!". Vždyť království Otce je již rozšířeno po celé zemi, ale lidé ho nevidí.

V Kristových slovech se k vám dostávají možná nejdůležitější informace ve vašem zdejším životě! Zkuste zbystřit pozornost a pronikněte do významu těchto několika níže napsaných vět!
Před dvěma tisíci lety, stejně jako dnes, je zde to, co Kristus nazýval "královstvím božím" a je vám plně k dispozici již na této Zemi. Je všude kolem vás a vy ho máte na dosah ruky, dnes a denně! Stejně jako tehdy! Je ale jinde, než ho hledáte, pokud ho vůbec ještě hledáte! Není ve vnějším světě, jak vás to učí všichni ti manipulátoři ve vládách, církvích, školách a nakonec v dětství i u vás doma. Je ve vás, uvnitř vás, dnes a denně okamžitě k dosažení. A vede k němu právě ona "úzká" stezka dovnitř sebe sama, na kterou musíte vyšlápnout.

Vaše mužská stránka se miluje spojovat s ženskou stránkou. Chce sloužit ženské energii, která umožní energii duše ztělesnit se v čase, místě a hmotě. Ženská energie chráněná a obklopená mužskou energií se cítí v bezpečí a plná radosti. Pociťte, jak se uvnitř vás spojuje Nebe se Zemí.

Tomáš 48: Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se" a ona se pohne.

Tohle je Kristův výrok, tak, jak byl zachycen v Tomášově evangeliu, které bylo křesťanskou církví v minulosti dokonale potlačeno a dochovalo se pouhou náhodou v jeskynních prostorách v Nag Hammádí v Egyptě, kde bylo nalezeno v padesátých letech minulého století. Je pro lidskou bytost v inkarnaci velmi inspirativní a v Kristově podání patří ke klíčovým, proto doporučuji i vám, abyste tenhle Kristův výrok, jeho znění, ale především jeho pravý význam, přijali za svůj a začali podle něj žít. Naprosto přesně zapadá do konceptu zásadního významu bezpodmínečného pojetí lásky k sobě, což je důležité pro život každého jednotlivého člověka, tedy do konceptu, který se k vám znovu vrací po dvou tisíci letech, aby vám ukázal pravou podstatu Kristova učení a jeho vskutku mimořádný význam pro dnešní dobu závěrečné transformace, v souvislosti s koncem věku, který právě teď zažíváme.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVI

17.02.2020

Rychlá navigace: