Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVII

61. část

Hovořím k tobě já, Země. Jsem tvojí matkou a držím tě ve svém klíně po celý tvůj život. Jsi mnou ochraňován, i když si to neuvědomuješ a jsi příliš zaneprázdněn a uchvácen svými každodenními záležitostmi. Držím tě a zvu tě, aby ses se mnou spojil, neboť si přeji probudit tvoji paměť a něco ti připomenout. Je to něco starého a drahocenného, jenž se zdá být v moderním světě zapomenuto. Je to o přirozeném bezpečí bytí na Zemi. Aby sis připomněl přirozené bezpečí bytí, stačí se podívat na přírodu kolem sebe. Pozoruj roční období, jak sama od sebe přichází a odchází, pozoruj rostliny a zvířata, jak žijí svůj každodenní život, naslouchej šelestění větru nebo bublání vody. Takto si snadno připomeneš, že nejdůležitější věci v životě se dějí automaticky jako důsledek toho, že příroda plyne svým tempem. Příroda je všude kolem a stejně tak v tobě, protože jsi také součástí přírody jako celku. Zvláště na západě jste se příliš zaměřili na žití z hlavy a zapomněli na to, že jste přírodní bytosti stejně jako rostliny a zvířata. Podívejte se na zvířata, jak se přirozeně vzdávají životu. Nemohou konat jinak. Znají emoce jako strach a vzdor, ale nemohou se životu bránit tolik jako lidé. Lidské bytosti mohou nadměrným přemýšlením vytvářet klec pro svoji vlastní přirozenost a to nakonec způsobí problémy. Život nemůže být organizován a kontrolován lidským myšlením. Prvotní síly přírody jsou mocnější. Dříve či později to zjistíte. Nastane chvíle, ve které se budete muset vzdát přírodě. Často takové chvíle dosahujete prostřednictvím krize, situace, kdy uvíznete a která od vás žádá, abyste se zbavili kontroly, neboť již nemůžete ovládat věci uvnitř nebo okolo sebe. Zbavení se kontroly bolí, ale přesto vás přivede Domů. Myslíte si, že jste ztraceni a topíte se v chaosu, ale ve skutečnosti se přibližujete přirozenému bezpečí samotného Bytí. Krize se často zdají být kruté a nespravedlivé, ale ve skutečnosti uvnitř vždy nesou přírodní, či chcete-li Božské pozvání, které praví: "vrať se domů, vrať se zpět ke mně". Uvnitř krizí je ruka, která se vás snaží podpořit a ukázat vám cestu.

Vy všichni, co tohle čtete, jste na vnitřní cestě k celistvosti a k naplnění sebe sama. Usilujete o to, abyste přivedli svou duši k životu v lidském těle z masa a kostí. Na této cestě procházíte různými fázemi. Duše se ztělesňuje nebo sestupuje do těla v různých stupních. Na začátku vaší vnitřní cesty se s ní budete seznamovat prostřednictvím své hlavy. Například, můžete být přitahováni k jistým knihám či lidem, kteří přináší zcela jiné světlo na myšlenky a hodnoty, které jste vždy braly za samozřejmost. Můžete být otřeseni novými myšlenkami a přesto k nim podivně přitahováni. Bude vás fascinovat číst a slyšet o tom více. Propustíte některé z nejstrnulejších struktur myšlení a otevřete se něčemu novému. Čtení a mluvení s jinak smýšlejícími lidmi může být v tomto procesu užitečným podnětem. Takto začíná vnitřní cesta mnohých. Hltáte spirituální knihy jako sušenky. Uvnitř vás se chce něco probudit a změnit a to se nejdříve projeví jako potřeba po novém způsobu myšlení.

Po nějakém čase začnete toužit po něčem větším. Začnete přemýšlet: dobře, chápu, o čem se v těch knihách hovoří, ale jak to všechno mám aplikovat na svůj vlastní život? Jak tyto vědomosti zrealizuji? Tato otázka vás může pronásledovat a dohnat k zoufalství. Přesto dojde k jistému okamžiku, kdy se ve vašem životě něco stane a pomůže vám učinit průlom od hlavy k srdci. Často je to nějaký druh krize. Mohou se odehrát změny v zaměstnání, vztazích, zdraví nebo může dojít ke ztrátě milované osoby. Ať je to cokoli, v jisté chvíli ve vás vyvstanou pocity, které jsou tak intenzivní, že nemohou být ignorovány. Musíte je připustit a dovolit transformaci, aby se odehrála. To je tehdy, když se vaše duše inkarnuje hlouběji do vašeho srdce. Nejdříve duše sestoupila do vaší hlavy, inspirovala vás, abyste přijali nové myšlenky skrze knihy, rozhovory, atd. Pak duše klepe na dveře na hlubší úrovni, úrovni pocitové. Seznámíte se s vrstvami emocí, které jste předtím neznali. Krize tohle podnítí; může přinutit staré emoce z dětství, aby přišly na povrch, možná i vzpomínky z dřívějších životů. Budete tyto vrstvy emocí zkoumat a tak se střed vašeho srdce otevře. Vaše duše se inkarnuje ještě hlouběji, naplňujíc srdeční čakru svou energií.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVII

18.02.2020

Rychlá navigace: