Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVIII

62. část

Transformace od hlavy k srdci, může dát vzniknout několika komplikacím. Začnete se dívat na svět jinými očima a vaše vztahy s druhými se změní stejně tak. Hluboko uvnitř vás se probouzí vědomí jednoty, což znamená, že si uvědomujete, že všichni, lidé, zvířata, rostliny, příroda jsme vzájemně spojeni božskou silou, že jsme provázáni a že všichni jsme si zrcadlem. Toto uvědomění může být velmi silné a pro mnohé z vás může průlom z hlavy do srdce způsobovat ohromnou vnitřní nerovnováhu. Hranice s druhými se zastřou, můžete přijímat emocionální záležitosti druhých lidí nevěda, jak je propustit. Vaše nálady se mohou pohybovat od velmi krásných k depresivním. Průlom od hlavy k srdci, i když je mocný a nesmírně důležitý, není přesto poslední fází v inkarnaci duše. Duše chce sestoupit ještě hlouběji, do břicha.

Když duše sestoupila na úroveň vašeho srdce, částečně jste se probudili. Jste si vědomi svých pocitů, odvážíte se pohledět na své emoce. Jste připraveni jít dovnitř a čelit vnitřním zraněním, ale také se však cítíte oslabeni svoji vysokou citlivostí a labilitou, která díky tomu nastává. Protože je vaše srdce plné pocitů, ztrácíte chvílemi uzemnění, a to může být pro vás těžké. To se děje mnohým z vás. Když se srdeční centrum radikálně otevře, vaše citlivost se vám může zdát přespříliš a vy se můžete chtít stáhnout ze světa. Nebudete již působit tvořivě, neboť toho všeho bude příliš. Tohle může způsobit, že se budete cítit úzkostlivě a na dně.

Odpovědí na tuto situaci není návrat zpět do hlavy. Odpověď je ve vašem břiše. Jste připraveni na další krok v transformačním procesu duše: v přeměně od srdce k břichu. Duše chce proudit ještě hlouběji do vašeho těla. Uprostřed vašeho břicha je místo či bod ticha. V tomto prostoru neexistuje jazyk, žádné myšlení, žádné koncepty. Můžete slyšet šelest větru nebo zvuk vln. Tyto zvuky vám mohou pomoci uvědomit si ticho, které je uvnitř tohoto centra. Na této úrovni se stává vaše vědění a cítění instinktivní a druhou přirozeností. Neexistuje zde potřeba myslet nebo dokonce cítit. Je přítomno hluboké vědění, z kterého jednáte, a život skrze vás proudí snadno. Vaše duše se vám pak stává přirozenou, sestupuje na úroveň instinktivního vědomí. To vám dává rovnováhu, kterou potřebujete! Můžete zůstat ve středu a klidní uprostřed náročného a neklidného prostředí. Vaše pocitové centrum (vaše srdce) se chce spojit s vaším břichem, abyste se skutečně zakotvili a cítili se na Zemi bezpečně.

Dovolte své duši proudit z vaší hlavy, kde inspiruje vaše myšlení, ke svému srdci, kde vyzařuje lásku a laskavost k vašemu břichu, kde vám dává víru, sebeúctu a hluboké vnitřní vědění, že jste tím, kým jste a že jste skvělí takoví, jací jste. Pociťte, jak se vám otevírá břicho. Vnímejte, jak zlaté světlo vaší duše stéká k vaší kořenové čakře a spojuje se se Zemí. Běžte hluboko dovnitř. Buďte centrem ticha a vězte, že odtud vaše vysoká citlivost bude vyvážena mírem a tichem. V tomto rovnovážném stavu poznáte, jak stanovit kolem svých pocitů hranice. Poznáte, kdy se otevřít a kdy udržovat odstup a zůstat při sobě. Zde určujete, kdy říci "ano" a kdy říci "ne", kdy se spojit a kdy propustit. Klíč je ve vašem břiše. Když milujete sami sebe onou Kristovou bezpodmínečnou láskou, tak dnes a denně se nepřestanete divit, jak jste mohli dříve žít jinak, bez onoho vnitřního souladu svých mužských a ženských energií, bez onoho ponoření se do míst klidu uprostřed břicha. Abyste se spojili s tímto centrem, navrhuji vám představit si zvíře, které znázorňuje vnitřní sílu sídlící ve vašem břiše. Zvíře ztělesňuje instinktivní moudrost a tuto moudrost můžete přijmout, protože máte ještě hlavu a srdce. To je krása kooperace hlavy, srdce a břicha. Ani jedno z nich není lepší či vyšší než druhé. Jejich vyvážená kooperace je činí celistvé a úplné. Pakliže jsou tyto tři vrstvy v souladu, cítíte celek a život na zemi stojí za to. Může být plný inspirace, lásky a štěstí. Můžete se odevzdat tomu, co vámi hýbe a co vás inspiruje, zatímco neztrácíte svoji základnu, svůj vnitřní bod ticha. Můžete zůstat nablízku sami sobě a zároveň svobodně dávat a přijímat, co život nabízí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVIII

19.02.2020

Rychlá navigace: