Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIX

63. část

Jste předchůdci nové doby. Jste průkopníci a činíte kroky na nové Zemi, v neprozkoumaném území. Chcete žít na základě svého srdce a duše? Chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je? Musíte proto něco udělat. Nespokojte se s falešnými obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média. Hledejte lásku bezpodmínečnou, která je velkolepější a rozsáhlejší, než ta láska, kterou vám jako normu vnutili ti s Kristovým křížem v ruce a Satanem ve svém nitru a ve svých myšlenkách. Hledejte lásku, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou a to jak ve vnějším, tak ve světě vnitřním. Vše dokonale rezonuje s nutností dosáhnout rovnováhy těchto dvou "já" a "Já" ve vás. Matka Země vám zde zůstává dlužna dát návod k tomu, jak to udělat, když to v sobě nemáte. Ten návod existuje, je tu už přes dva tisíce let a přinesl ho Ježíš, ten skutečný a ne ten barvotiskový přeslazený z církevních obrázků, ale člověk jako vy, který ale dokázal do sebe přijmout energo-informační obsah svého nejvýše vibrujícího duchovního těla ve styku s božským Vesmírem. Jeshua vám přináší jen to, co už vám jednou Kristus přinesl. Máte novou šanci se evolučně posunout a je jen na vás, co s ní uděláte. Jste to právě vy, kteří mohou, ale nemusí být svého štěstí strůjci. Můžete zvolit věčný život prací na svém nitru nebo duchovní zatracení podle církevního dogmatu o povinnosti čekat na druhý Kristův příchod ve fyzickém těle. Ale on už tady je, ten Kristův druhý příchod! Je uložen v textech Jeshuova poselství k vám a kráčí tímto světem v podání konkrétních návodů k transformaci vaší lidské psychiky.

Vy všichni jste bytostmi Světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své Světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami a jste konfrontováni s Temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi Světlem a Temnotou je?

Jeshua zde hovoří především k vám, kteří jste nepravými lidmi tohoto světa. Vy se zde nevyvíjíte, nejste pravými lidmi této Země, své inkarnace jste ukončili v dřívějších cyklech vývoje vesmíru a nyní jste tady, abyste pomohli těm, kteří se tady teprve vyvíjí ke svému duchovnímu probuzení, ke své dospělosti duše. Připomíná vám, že jste spolu s lidským tělem na sebe vzali úděl zapomnění toho, kdo jste, odkud jste přišli a dává vám základní informace k tomu, jak se z tohoto zapomnění probudit k plnému životu, jež je vaší pravou přirozeností.

Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co je. Cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součástí většího celku a nedílnou součástí této nekonečné sítě žijícího vědomí a cítíte, že Světlo je vaše spojení s božskou podstatou. Světlo je od přírody beztvaré. Není závislé na jakékoli hmotné formě. Je osvobozené od omezení času a prostoru. V okamžiku, kdy toto pochopíte, už nebudete hmotnou formou, kterou obývá vaše vědomí. Vy nejste tělem, nejste ani masem a krví, ze kterých je tělo vytvořeno, nejste ani mužem či ženou, ani charakteristikami, které patří vaší současné osobnosti. Jsou sice vaší součástí, ale vy jste mnohem víc. Vy jste jejich zdrojem, jejich božským tvůrcem.

Vaše nekonečná duše (božská jiskra) přebývala v mnoha různých životních formách a zakusila ohromný počet životů v celém vesmíru. Tyto zkušenosti vás obohatily způsoby, které si ale ještě neuvědomujete. Vaše někdy svízelná cesta inkarnace je způsob, kterým božská podstata rozšiřuje svoje vědomí. Vaše cesta formami je smysluplná. Umožňuje veškerému stvoření expandovat a rozrůstat se novými a obohacujícími způsoby.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIX

20.02.2020

Rychlá navigace: