Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXX

64. část

Ano, byli jste již ve Světle, ve stádiu vědomí, ve kterém jste si uvědomovali Jednotu se vším, co je. Byli jste již čistým vědomím, osvobozeným od času a prostoru a bylo to vaše rozhodnutí, že jste se ponořili opět do hmotné formy a riskujete zátěž postupného probouzení se zpět k vědomí toho, kým skutečně jste, abyste ani ne tak svou radou, ale svým příkladem šli vzorem těm, kteří teprve procházejí procesem duchovního růstu v této pozemské realitě.

Můžete být přemoženi nedostatkem Světla a příliš pevným spojením se Zemí, vím. Jsem proto zde, abych podnítil záblesk vzpomínky ve vaší duši. Když si vzpomenete na to, kým skutečně jste, uvědomíte si, že vaše božské jádro je stále celistvé a nepoškozené, navzdory všemu, čím jste prošli. Nalezení vědomí celistvosti vám může poskytnout pocit úlevy nebo dokonce extáze. To se děje tehdy, když narážíte na pravdu. Je to vzpomínka na to, kým opravdu jste: božskou duší s nekonečnými možnostmi. Jsem zde proto, abych vám toto připomněl, inspiroval vás a abyste přenesli toto důležité uvědomění do svého každodenního života.

Žádný skutečný rozdíl mezi vaším lidským a božským Já neexistuje. Vaše božské Já není někde jinde. Není umístěno v čase a prostoru. Když se s ním budete chtít spojit právě teď, můžete tak učinit, pokud na chvíli poodstoupíte od problémů, které neustále naléhají na vaši mysl a emoce. Představte si, jak se vaše vědomí rozpíná, ustupuje od těchto problémů a vstupuje do prostoru otevřeného vědomí. Uvnitř tohoto místa neexistuje potřeba nebo chtění, je zde pouhé bytí. Může se zdát, že vám tohle nepomůže vyřešit jakýkoli problém ve vašem životě, ale já vám říkám, abyste to jednoduše zkusili. Zjistíte, že skutečně dokážete změnit své vědomí a pouze pozorovat sebe sama klidným a nezaujatým způsobem. Dokážete být sami se sebou bez hodnocení a jakýchkoliv překážek. Zjistíte, že když tak činíte, jste naprosto klidní a uvolnění. Když vás budou vaše emoce, myšlenky nebo fyzické pocity vytahovat z tohoto klidného místa, nezoufejte, nechejte je být a pozorujte je. Časem zjistíte, že vstup do tohoto místa tichého vědomí je mocným nástrojem ke vzpomenutí si, kým jste. Tento nástroj je vám vždy dostupný. Můžete zůstat ve spojení se svou celistvostí a s místem svobody uvnitř tak, že si vždy udržíte jistý odstup od věcí, které vás trápí, ale i pozitivním způsobem vzrušují. Tím, že si udržíte určitý odstup, zachováváte své vědomí aktivní a tyto věci vás nikdy zcela neovládnou a nevymezí, přestože jsou samozřejmě ve vašem životě důležité. Vy jste víc než jen emoce a události, které se ve vašem životě vyskytují. Uvnitř vás je přítomnost, která tiše, avšak intenzivně pozoruje, jak všechny tyto události a zkušenosti přicházejí a odcházejí.

Vybrali jste si, že ve svém životě na Zemi přechodně spojíte své vědomí s tělem a s formou. Je to neobyčejný výkon, že můžete zaměřit své vědomí způsobem, který se částečně identifikuje s tělem a s osobou, kterou jste nyní, mužem nebo ženou, se všemi talenty a charakteristikami, které k vám náleží. Nedělejte však, prosím, chybu v tom, že si budete myslet, že jste tímto balíčkem charakteristik. Vy jste vědomím, které je zakouší. Toto uvědomění vás plně osvobodí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXX

21.02.2020

Rychlá navigace: