Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXI

65. část

Součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Pozn.: Jste spojením zvířecího a duchovního člověka v jedné společné auře. Vaše ego (vědomí fyzického těla) "já" a váš duch (vědomí duchovního těla) "Já" žijí spolu a kontaktují se na rovině vaší psychiky prostřednictvím vás samotných, tedy vaší součtové duše, kterou jste. Jste tedy skutečně víc než jen fyzické tělo a emoce, které prožíváte skrze události, které se ve vašem životě vyskytují. Jste současně tím, kdo to vše prožívá a emotivně na to reaguje, a jste zároveň tím, kdo to v sobě, tedy "sám" "sebe", tiše pozoruje a diví se, že jste někdo jiný, než ten, komu se tyto případné nepříjemnosti tady na Zemi dějí, což je ale zároveň velmi osvobozující.

Vaše božské já, vaše bytí holého jádra je jako široký, otevřený prostor. Je prázdný a přesto plný vitality a potenciálu. Tohle je vaše božská část. Tohle je váš Domov. Když se spojíte s touto vaší částí, cítíte úlevu, radost a svobodu. Cítíte se bezpečně. Být v Temnotě znamená, že se cítíte odděleni od svého jádra a od spojení s celkem. Cítíte se často odděleni od svého vnitřního prostoru, který vás může sám přivést k míru a radosti, které hledáte. Všechno utrpení pramení z tohoto pocitu odpojení. Je to nejkrutější bolest, jakou může vaše duše zažít.

Pozn.: Tohle bolestné odpojení prožíváte v sobě, když z neznalosti fungování svého vlastního nitra upadnete jako duše do vibrací svého ega a ztratíte onen klidný nadhled svého ducha nad událostmi svého života. Je třeba si uvědomit, že neznalost božích zákonů samozřejmě neomlouvá stejně jako neznalost zákonů pozemských...

Pochopení smyslu temnoty
Proč si duše vůbec někdy zvolí oddělenost? Ve chvíli, kdy si zvolíte inkarnaci a žití uvnitř hmotné formy, vaše světlo se omezí a ohraničí. Vaše vědomí se zúží a vy ztratíte pocit nekonečna. Máte sklon ztratit spojení se svým skutečným "Já" (vlastním duchem), který je také vámi a částí vás samotných, je beztvaré, svobodné a neomezené. Zvláště pro mladé duše, které jsou v počátečním stádiu své cesty inkarnace, je snadné zapomenout a ztotožnit se s formou, kterou obývají. Znamením zralosti je, že je duše schopna plně obývat lidské tělo a zároveň si být vědoma, že není tělem, ale tím, kdo ho zakouší a dává mu život. Jak se duše vyvíjí, rodí se v člověku uvědomění, že existuje něco, co překračuje rozměr lidského těla, hmotnou formu zaměřenou na čas a prostor. Zralá duše se otevírá dimenzi beztvarosti, celistvosti, nekonečnosti a začíná si uvědomovat, že v ní spočívá její skutečná podstata. Přitom je vyvinutá duše schopna přinést vědomí jednoty do říše hmotné formy.

Pozn.: "Staré duše" které už mají něco za sebou, na rozdíl od "mladých" duší, v dané inkarnaci teď prochází určitou zkratkou k porozumění, že nejsou jen tím tělem, ale současně i tím, kdo to tělo vnímá, tím, kdo o svém těle říká: "to je nyní moje tělo" a s tímto porozuměním se tato zralá duše probouzí do dimenze beztvarosti ducha a začíná vnášet toto vědomí nadhledu nad vším i do říše hmotné formy...

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXI

22.02.2020

Rychlá navigace: