Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XVII

41. část

Neexistuje nad vámi jediná autorita. Vy sami jste mezi všemi těmi, kteří sedí vedle trůnu Boha. Vy sami jste Bohem i andělem. Nejsnazší cesta, jak se dostanete do spojení se svým Světelným Já, je skrze spojení s vrstvou vašeho čistého vědomí, čistého Ducha uvnitř vás. To učiníte tak, že se zklidníte na vnitřních i vnějších úrovních. Ticho, které budete prožívat, je ve vás přítomno odjakživa, jen si to potřebujete uvědomit. Když se spojíte s tichem, s dimenzí věčnosti uvnitř vás, můžete ucítit touhu prožívat Ducha. Z této touhy bylo zrozeno vaše "Světelné Já". Duše prožívá největší radost v souhře mezi Duchem a prožitkem, v souhře mezi božskostí a lidstvím. Tohle je zásadní tajemství Vesmíru. Když jste výhradně Duchem, vaše realita je statická. Nic se nemění. Prožitek a pohyb nastane pouze tehdy, když existuje vztah s něčím mimo vás/Ducha. Když pocítíte něco jiného, než jste vy sami, je to výzva k prozkoumání, k procítění a k nalezení. Avšak k tomu, abyste prožili něco jiného, než jste vy sami, se potřebujete vyjmout z absolutní Jednoty, mimo Boha/Ducha. Když tak učiníte, stanete se individuální jedinečnou duší jeden krok od říše Absolutna a jeden krok od říše Relativity (tj. duality). Ve vašem prozkoumávání duality pak můžete zajít tak daleko od Domova, že ztratíte kontakt se základní součástí svého Ducha uvnitř vás. Vaše duše se pak ztrácí v iluzi strachu a oddělenosti. Největší možnou radostí ale je, když se účastníte Prožitku, zatímco zůstáváte spojeni se svým Duchem a s Domovem. Vyvážená pozice mezi Duchem a Duší je zdrojem vaší největší tvořivosti a lásky. Z této perspektivy jste vy, všichni, na své cestě k tomu najít správnou rovnováhu mezi absolutní Jednotou a tím být individuální duší. Ti z vás, kteří jste Pracovníky Světla, v současnosti směřujete své úsilí k vyššímu uvědomění si své jednoty s Duchem. Do duality jste cestovali dlouho a daleko, ale nyní jste připraveni se vrátit zpět Domů. Nikoli však do statického Domova či Čisté Jednoty, ale do živé, tvořivé reality božských, multidimenzionálních lidí, jejichž prožitky budou naplněny velkou radostí a Světlem poznání.

Nyní vás žádám, abyste si se mnou představili, že je ve vašem srdci otevřený prostor. Můžete si ho vizualizovat jako vázu a v ní je klidná voda. Představte si toto místo ve svém srdci a pozorujte, jak do této vázy padají květiny, dívejte se na ně a pociťte jejich energii – je to energie vaší duše. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem a cítit naprostou svobodu a neomezeně snít. Nechejte k vám tuto květinu promlouvat. Musíte přijímat energie svojí duše nejen svým srdcem a svou myslí, ale také hlouběji uvnitř, ve svém břiše. Umění přijímání zpráv své duše je přijímat je plně, což tedy znamená také cestou do břicha. Proč je to tolik důležité? Břicho obsahuje vaše nejhlubší emoce, a abyste uzemnili inspiraci své duše, musíte dovolit světlu vaší duše zářit i na nejtemnější emoce, které jsou také vaší součástí. Oblast vašeho břicha přechovává vaše strachy, pozůstatky hluboké emocionální bolesti, smutku a vy je musíte oslovit, abyste byli schopni plně vyjádřit svoje světlo. Pouze tehdy, když je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších zákoutí vás samých, tak probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování. Když se to stane, docílíte "Kristovského vědomí" a ucítíte uvnitř hluboký mír. Kristovské vědomí absorbuje v sobě jak Světlo, tak Temnotu. Chápe temnotu zevnitř. Z perspektivy Kristovského vědomí neexistuje žádný soud, žádný boj mezi světlem a temnotou. Je zde hluboké přijetí života takového, jaký je. Abyste se spojili se svými nejtemnějšími částmi vás samých, dívejte se na ně jako na děti, které potřebují vaši pomoc. Z úrovně duše jste jejich průvodci, rodiče a tím, že s láskou a pochopením obejmete své ztracené vnitřní děti, tak se stanete úplnými. Tehdy se vaše duše stane zcela ukotvenou a přítomnou na Zemi. Cesta pracovníka Světla není o kázání o lepším světě. Nejde ani tak o to něco dělat. Jde o obrácení se dovnitř sebe, do svého středu, do bodu a místa absolutního klidu, vyrovnanosti, míru a jde o skutečné pochopení sebe sama na všech úrovních. Pracovníkem Světla se stanete, i když nebudete nic konkrétního dělat. Přinesete do světa změnu jednoduše tím, že budete sami sebou. Vyzývám vás, abyste učinili spojení mezi svou nejsvětlejší částí a svou nejtemnější, nejtraumatizovanější částí vás samých. Nepřemýšlejte o tom jak to udělat, jen to prociťte. Dívejte se na sebe jako na anděla, zářícího světlem a bezpodmínečnou láskou. Tím doopravdy jste! Představte si malé dítě, jak se blíží k tomuto andělovi. Toto dítě se cítí opuštěné a osamocené. Přivítejte ho ve svém náručí. Toto dítě je vaší součástí a chce k vám domů. O tomto je ta skutečná světelná práce. Jakmile s tímto dítětem uzavřete mír a obejmete ho, pocítíte teplo ve svém břiše. Toto dítě vám dá životní energii a vy se stanete lidským andělem. Světlo vaší duše bude vyzařováno do vnějšího světa snadno a bez přílišného přemýšlení. Budete přitahovat to, co s vámi souzní. Všechny věci na vnější úrovni najednou zapadnou na své správné místo.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XVII

29.01.2020

Rychlá navigace: