Souvislosti, které všude nenajdete

Abychom jako vyspělé lidské bytosti obstály, musíme v sobě probudit Poznání

Pánem a ovládajícím všech neprobuzených, je amorfní princip, duch nápodoby, nic, které napodobuje jakoukoliv formu a navlékne si "jakýkoliv šat". Je to Ten, který není, ale který se vším stává (Jahve – stanu se, kým se stanu). Protože toto studené vodní božstvo (Anunnakové a spol) není schopno dát vzniknout ani Světlu poznání, ani životu samotnému, snaží se všech digitálně zmocnit prostřednictvím rozštěpení každého organického celku na malé části, pomocí rozdrobení všeho vyššího a organického na malá, separovaná a stále primitivnější "já". Odtud pramení jeho řecký název Diabolos – Rozdělovač.
Tento Rozdělovač – Ďábel zvětšuje svou sílu a moc tím, že stále spojuje a fúzuje všechny síly temných, studených vod, síly tělesného magnetismu, egoistické gravitace a stále je slévá do jedné obrovské potopy beztvarosti, nevědění a služby údajnému Pánu světa. Takto se spojuje veškerá nevědomost, hříšnost a zotročení do jimi zpitvořeného lidského otrockého údělu, do zcela falešné ideologie, která je maskovaná pseudohumanismem, údajnou lidskou vzájemností, a údajnou demokracií.
Had vyjadřuje svoji nevědomost tím, že se jen plazí, ale také tím, že se nedokáže pevně "postavit". Jen se vlní a vůbec netuší, co to je přímost a pravda. Plazí se střídavě pod diktátem fašistické diktatury a bezbřehé demokracie. Had je symbolem síly mělkosti, která není schopna se dostat do podstaty a hloubky. Z tohoto důvodu symbolizuje sílu vnějškovosti, která se pohybuje pouze po obvodu kruhu a není schopná proniknout dovnitř k "ose" ani pochopit to "prázdné oko" středu, jako "třetího rozměru bytí" oněch tří základních sil světa.
Abychom jako vyspělé lidské bytosti obstály, musíme pochopit tu "sílu Hada", která se sinusoidně neustále valí dějinami, a která právě tím, že není dostatečně odhalena, vytváří pro lidstvo jen takový sinusoidní "odezdikezdismus". Pokud to převedeme na historické dění, tak je přímo zodpovědná za masově vnucované mainstreamové postoje, od pochlebování rudé Moskvě, k pochlebování židovskému New Yorku.
Tato studená "hadí síla" světa je síla těla, tělesnosti, strachu o tělo a síla údržby těla, proto má ve Vesmíru svoje místo, pokud ovšem nezpůsobí světovou potopu. My tělo samozřejmě potřebujeme, protože teprve díky němu můžeme získávat zkušenosti a založit v něm, jako v kotli, oheň vroucnosti a života.
Ve védském ráji je strom lidského vědění, strom poznání, původní védská rostlina sómy. Véda nám říká, že pouze ten, kdo jí plody tohoto stromu a kdo přijme prostřednictvím osvícení dar poznání o pravém duchovním zdroji Života, tak pouze ten bude spasen, protože v sobě probudí Poznání, a tak zachrání svůj nejcennější poklad, "neuvěřitelně krásnou perlu", temnotou zakletou "princeznu" – svoji duši.

Abychom jako vyspělé lidské bytosti obstály, musíme v sobě probudit Poznání

13.12.2022

Rychlá navigace: