Souvislosti, které všude nenajdete

Gnostická "Potopa" a symbol "Vodníka"

Symbolem studeného a převráceného světa se stal Vodník. Zrcadlení temného a lživého ducha na hladině spodních vod a jeho konkrétnění a tuhnutí bylo chápáno ve Védě jako uchvacování všeho oduševnělého vodním démonem, obávaným hadem Vrtrou (ten, který obrací všechno naruby). V prastarých a dodnes dochovaných lidových indoevropských textech o vodnících, zákeřných bytostech se dovíme, že rostou a sílí tím, čím více lidských duší se jim podaří utopit ve svých vodách nevědění. Proces utopení zde nemá nic společného se skutečnou fyzickou vodou, ale znamenal proces, nalákání člověka do zrcadlového, iluzorního světa formální nápodoby, smrtícího chladu, mimo vroucnost a oheň života.
Také české slovo podvodník (ten, kdo pod-vádí a zároveň také ten pod vodou) velmi výstižně vyjadřuje lživost, manipulaci a zrádnost této síly. Každý, kdo neustále nechrání pravdu, poznání, transparentnost a všem lidem společné, pravé lidské "Já", svého vnitřního člověka, nazývaného indickou školou Átman, ztrácí postupně svůj nejcennější poklad – svoji duši. Ta se stane vítanou kořistí a potravou, pomocí které studený, nelidský, spodní živel vod žije. Ten se stává stále mocnějším a získává stále větší sílu k lákání lidí do svého ledového, temného království iluze a nápodoby skutečných lidských hodnot.
Vodník coby představitel védského Hada Vrtry má snahu oddělovat svým obětem hlavu od těla, což nám symbolicky říká, že všude tam, kde je spojení materiálního těla, inteligence a duše přerušeno, může tato síla nerušeně kralovat. Proces postupného uchvacování všeho živého Hadem smrti reprezentují koncovky starých indoevropských slov, které velmi často končí sykavkou sss.
Tolik známá "potopa", vyskytující se v prastarých mýtech mnoha národních tradic, neznamenala původně, jak nám vysvětluje Véda, zaplavení země fyzickou vodou. Tato starověká zpráva dávných civilizací, které tuto "potopu" zažily a přežily, znamenala původně velmi důležitou informaci o zaplavení lidského světa spodní silou Hada, silou materializmu a povrchnosti, kriminalitou, zvířeckostí. Tento studený dolní svět nevědění o duchovní podstatě lidstva se vydává za "ducha Života"! Dlouhodobým působením tohoto lidem nepřátelského živlu musí dojít dříve či později ke katastrofě, k "potopě". Tuto potopu přežije, jak nám prastará gnostická moudrost sděluje, pouze Noe, Noetos, ten poznávající a jeho rod. Lidé, kteří jdou za poznáním, se jako jediní dokážou z těchto "vod potopy", materializmu a ducha nápodoby, vymanit. Pověstnou Noemovou archou nemyslela stará indoevropská moudrost fyzickou loď naplněnou zvířecími páry, ale měla na mysli védské slovo "arku" – "slovo poznání" a díky němu také vytvořený zdroj vědění, citu a lidskosti. Měli bychom si stále připomínat, že jen usilovnou poznávací činností se lidé mohou zachránit před potopou, která se na nás valí z temného, materialistického a nelidského okolí.

Gnostická 'Potopa' a symbol 'Vodníka'

12.12.2022

Rychlá navigace: