Souvislosti, které všude nenajdete

Rajské místo uvnitř Člověka je obehnáno duchovní hradbou, která odděluje Světlo poznání od temnot nevědomosti a za ní krouží zkázonosné, temné vody

S pochopením duchovního obrazu rozevřeného a bráněného volného středu mezi dvěma destrukčními nebezpečími pro Člověka a jeho životní prostor, můžeme i lépe porozumět vzniku pradávných kruhových opevněných staveb a symbolice, která je doprovází. Vchod do nich byl často na starém Předním východě i mykénském Řecku symbolicky vyznačen dvěma zvířaty po stranách brány. Tak jako Odysseus musel proplout mezi Skyllou a Charybdou, dvěma mytickými obludami zkázy, tak také každý člověk, který hodlá vejít do bezpečného, opevněného místa s lidským řádem uvnitř, do svého pravého domova, tak musí projít středem mezi dvěma netvory či šelmami. Tuto skutečnost dokumentují dochované obrazy na pečetidlech z protoindické kultury, na kterých je vyobrazen védský Kristus jako člověk, který rozevírá od sebe dvě bojující šelmy a vytváří tak svým úsilím "Místo" Člověka, prostor míru, osvobozený od světského boje dualit.
To je vynikajícím symbolickým znázorněním podstaty celé pradávné védské duchovní školy a také je ideovou základnou Lví brány v Chattuši, hlavním městě chetitské říše, či jí podobné Lví brány v Mykénách a na dalších místech. Toto nebyl obranný prvek vůči případnému nepříteli, ale znázornění prastaré gnostické myšlenky mýtického Středu a pravého vchodu do lidského prostoru mezi dvěma velkými hrozícími nebezpečími. Prastarý duchovní obraz božího města a "Místa Člověka" se potom obtiskl do hmoty v podobě středověkého města s hradbami obkrouženými vodou. Také v gnostických textech je toto "Místo Člověka" obehnáno hradbou, která odděluje Světlo poznání od Temnot nevědomosti, za kterou krouží zkázonosné, temné vody.
Zmaterializované, chtonické společnosti uhranuté hadem byla ukradena tato duchovní tradice a dnes již nectí tento duchovní poklad, životadárnou védskou duchovní hodnotu dokonalého Člověka – Puruši a jeho řád. Už nechrání to vytvořené rajské místo, ale tvrdě propaguje jen jeho protipól – objem tržeb a obchod, který se stal posvátným. Tímto se bezpečné "Místo vnitřního Člověka" a jeho hodnoty zcela rozpouštějí. Obrazem tohoto procesu je například noční New York, jeho okázalé svítící neony, alkoholové bary, drogová doupata a užívající si bankéři s prostitutkami.

Rajské místo uvnitř Člověka je obehnáno duchovní hradbou, která odděluje Světlo poznání od temnot nevědomosti a za ní krouží zkázonosné, temné vody

11.12.2022

Rychlá navigace: