Souvislosti, které všude nenajdete

Upíři

Upíry může leckdo považovat za nějaký výmysl, ale oni jsou ve své podstatě skuteční jako všechno kolem nás. Upíři reprezentují v mýtech neživý studený svět, svět bez ducha a života, který chce žít prostřednictvím vysávání těch žijících. Tento studený svět existuje a proto i "upíří život" je něco naprosto běžného. Možná jste se s tímto již setkali, a tak víte, že jsou zde bytosti žijící z energie, myšlenek i citu jiných a na tomto principu je postaven celý neživý, studený svět, který žije prostřednictvím živých. To je také podstata mýtu o upírech.
V tomto mýtu je spousta důležitých charakteristických rysů. Upíři by neměli spatřit světlo sluneční, a tím je znázorněna noční temnostní podstata tohoto neživého světa, který se bojí Světla poznání. Připomeňme si jednu zajímavou souvislost. V Bibli u pašijí, v první Mojžíšově knize, mají židé přikázáno jíst zabitého beránka pouze za tmy. Při prvním slunečním paprsku musí toho beránka ihned nechat být.
Bytost, která se nechává vysávat, je v upířích mýtech správně popisována jako nebdící. To, že je vysávána, ve většině příběhů ani neví. Upíři ji vysávají v noci a ve spánku. Právě "spánek" je známá symbolika neprobuzenosti a nevědění. Celá duchovní škola mluví o "probuzení" a o tom, že je "Probuzený" spasen. A právě ti, kteří nechávají Demiurgovi volné pole, jsou těmi "spícími". To jsou ty pravé oběti upírů. Ty, které dobrovolně, bez odporu a bez poznání, jako nevědoucí a neprobuzení spolupracují s temnými silami. Komunikují s nimi a ve své naivitě, hlouposti či zvrácenosti jim pomáhají. Tak ztrácejí samy sebe, svou lidskost a s ní i svou životadárnou sílu, svou krev – tedy svou duši.
Největší síla "Pána vod" tkví v tom, že jako stín dokáže napodobit hereckým či virtuálním obrazem vše srdečné, milé a vroucí. Pomocí následné záměny všeho živého a hřejivého za studený protipól se postupně dokáže zmocnit vlády nad životem, který pomalu vede k mělkosti, formálnosti a nakonec ke smrti. Tato zhoubná ideologie byla šířena do všech civilizací včetně evropského křesťanství. Svět nápodoby – spodní svět zkázonosných vod vytváří hmotnou zrcadlovou napodobeninu všeho vykřesaného, aby se tak pomocí tohoto zrcadlového obrazu zmocnil mysli a smyslů nevědoucích a zavedl je v hluboké hypnóze ke ztrátě sebe sama.

Upíři

10.12.2022

Rychlá navigace: