Souvislosti, které všude nenajdete

Sámkhya

Sámkhya je důležitá indická filosofická škola, která má velký význam pro dějiny lidského myšlení, protože hluboce ovlivnila a nejen sebou, ale také prostřednictvím buddhismu a antické gnoze, lidské myšlení i celé dějiny. Zrodila se někdy začátkem 1. tis. př. n. l., tedy každopádně v době předbuddhistické. Je zajímavá nejen svým obsahem, ale i tím, že to je systémový filosofický výklad světa se vším všudy, takže je pro každého i západního materialistického filosofa uchopitelná, protože se zabývá vším, čím se podle filosofie zabývat má. Je tím významnější, že před ní v Indii byla jenom védská tradice a védánta a to bylo nesystematické učení bez zavedení jednotné terminologie. Bylo to učení pouze pro zasvěcence, kdežto sámkhya je otevřený filosofický systém, který právě tím, že je čitelný a že popisuje všechno, tak se ho může zmocnit jakýkoliv učenec, proto také zasáhla široké společenské vrstvy.
Existují dva literární zdroje tohoto učení: jeden zdroj jsou tzv. sámkhyasútry s komentářem skvělého Vidžňabhikšua, které jsou neznámo jak staré, a potom existují ještě sámkhyakáriky, což je druhý zdroj samkhyového učení, kdy se v úplnosti zachovala především slavná Sámkhyakáriká ze 4. stol. n. l., která byla potom přeložena do všech evropských jazyků. V češtině se můžete seznámit se sámkhyovým učením jednak v překladu Bhagavadgíty, kde je tomuto učení věnovaná celá XIV. kniha a potom v knize Bibliotheky gnostiky v Ašvaghóšově legendě o Buddhově životě, kde je mu věnována kapitola zvaná Áradovo učení.
Základem sámkhye jsou dva principy světa, které stojí proti sobě, jedním je To věčnějsoucí, které je nazýváno, jak je v Indii tradiční, "Puruša" – "duch" a proti němu stojí "to věčně se stávající", "bhavati", to, "co se stává", co se rodí a zase umírá a co se nazývá v této filosofii termínem "prakrti", zdroj hmoty.
Legendárním zakladatelem sámkhye byl světec Kapila – "Ten žhnoucí". Sámkhya je učení, které patří mezi šest ortodoxních škol Indie a není to něco, co by védántisté nebo hinduismus odmítal, naopak! Kapila je hinduisty veleben v řadě modliteb a patří do uznávané školy, jako jeden z velkých mudrců.

Sámkhya

26.01.2023

Rychlá navigace: