Souvislosti, které všude nenajdete

Buddhismus a současnost

Vždy při zborcení pravé duchovní školy, dojde k "vybudování světa" a nějakého theistického systému, kdy autoritativní pyramida té původní duchovní školy nám splyne s mocenskou pyramidou světa, takže místo toho, aby tyto struktury ideologicky stály proti sobě, tak splynou v pyramidu jedinou – nahoře je císař a zároveň je to papež a zároveň je to největší "Buddha", jaký existuje, který potom vydává všechny příkazy a rozumy. Tímto jsme uvězněni v jediném mocenském světě světských hodnot, které se oblékly do "duchovních hodnot", a máme velmi malou šanci se z tohoto vězení dostat.
Lidé před touto neustálou manipulací mocenských struktur utíkali do lesů, ale dnes ve světě globálního zotročování je to již problém, protože se celý svět mění v jednu jedinou akciovku, jeden systém, který je všudypřítomný a za chvíli, pokud to dovolíme, nebude už kam utéct.
Východní duchovní proudění v podobě buddhismu, jak o tom svědčí historické prameny, lidem "v době říše" přineslo možnost rozevření světského prostoru, toho zavedeného "vězení" a přineslo znovupostavení duchovního Člověka a světské autority do absolutní protipozice. Ten světský člověk nás bude vždycky ujišťovat, že velký je ten, kdo je ve světě velký – kdo ve světě něčeho dosáhl nebo kdo má nejvíc peněz. Takto uvažuje materialistický svět a jeho sluhové.
Pokud je potlačena veškerá duchovnost a už není k dispozici žádná skutečná duchovní ideologie, když už máme všechny noviny, média a televize přeplněny tou zhoubnou, materialistickou, umělou a nelidskou ideologií, tak hodně lidí zoufá, protože nevidí nikde kolem sebe žádné světýlko v tunelu nebo nějakou záchranu. Velmi dobře cítí, že ta světská filosofie nemá pravdu, protože mnozí vědí o skutečné, utajené historii, jaká byla pravda a jakým způsobem se "duchovně" zaměření lidé stali "velikány". Pochopili, že svět a jeho vanutí, kterému se zmanipulovaní lidé zcela oddali, je vynesl na světský materialistický vrchol. Populistický svět takové lidi hýčká a mává jimi před našima očima, všemi těmi miss a všemi těmi Schwarzenegry a přeje si, aby lidé vzývali všechny ty falešné idoly, aby podlehli a stali se ochotným sluhou a otrokem tohoto světského systému. Vnímaví lidé jsou z tohoto tak zničení, že se začnou sami, díky té vyhladovělosti po "Člověku" a "po lidské duši", oddělovat od tohoto proudu "vymývání mozků", který je stále žene za světem a jeho reklamou, a začnou hledat skutečně lidské a duchovní hodnoty.
A právě toto se stalo v minulosti a je to i historicky dokazatelné. Buddhismus se stal obrovským úspěchem a důkazem o existenci a trvání vnitřního Člověka, a založil úplně jinou epochu. Bohužel, ale ten temný Máro, v našem prostředí židovský "bůh" Jahve, ta světská síla ducha nápodoby, zde na Západě sehrála v tomto procesu další razantní negativní roli. Musíme si uvědomit, že tím, že přes poznání vznikne protipozice: Buddha kontra Máro, nebo ta gnostická – bůh Stvořitel, Demiurgos kontra Světlo poznání, tak tím se "rozevře svět" a tím se lidé stávají svobodnými! Do té doby, dokud tady bude jen jedna pyramida a nahoře jen jeden "Světapán", autor těla, osudu, času a světské moci a zároveň i autor "inteligence" a všeho myšlení, tak budeme uvězněni v tuhém duchovním i hmotném žaláři.

Buddhismus a současnost

25.01.2023

Rychlá navigace: