Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 31: Filón alexandrijský

(31. díl)

Filón píše s velkou zamilovaností o židovských autorech, kteří konali strašné kriminální činy jasného svatokrádežného charakteru. V rámci toho, že židům strašně fandí a chválí je, prozrazuje přitom ty nejstrašnější nehoráznosti, kterých se ti židovští autoři dopouštěli. Oni falšovali své spisy, dokonce falšovali Homéra, Aischyla, Sofokla a všude podsouvali různé citace z Tóry a tvrdili, že všichni Řekové studovali židovský Starý zákon, četli Mojžíše, a že tedy jenom proto mohli být tak chytří.

A co nám Filón prozrazuje? Ztělesňuje přesně typ chtonické manipulace, to přimknutí se k něčemu, co se mi líbí a není moje, to, čeho se chci zmocnit a co v rámci svého "láskyplného objetí" udusím. Je to důležitý autor, protože byl v minulosti jednak velmi citovaný, hojně uváděný a čtený a tak se stal prototypem židovské přejímky východního učení. Židům ale velmi vadí, protože je předkřesťanský, a protože žil dříve nežli židy dotvořený "Ježíš Kristus". A tato okolnost je pro ně moc nepříjemná a usvědčuje je z podvodu. Filón vyložil alegoricky Tóru, ale zároveň v té jeho filosofii jsou rysy, které jsou čistě gnostické, a které jednoznačně dokládají právě tu nepříjemnou skutečnost pro židokřesťanství, že celá gnóze je předkřesťanského původu. Přestože je žid, tak mluví o "protivě ducha a těla", mluví o bohu zcela gnosticky a vůbec ne tak, jak o tom mluví starozákonní bůh, který ještě není ani hněvivý, ani zuřivý žárlivec, skrývající se v mraku, ale je jako moudro samo, je bohem nejvyššího vědomí, je zkrátka Světlo poznání a hmota je jeho protivou. Tím však potírá základní příběh v Genesi o božím stvoření světa, "které bylo dobré", jak se píše v Tóře. To však není všechno. Filón nejenom že mluví o bohu gnosticky, ale on dokonce mluví o Logu, slovu, jako "Synu božím" – o poslu, který byl vyslán Otcem pro spásu světa, a tudíž, že je to Spasitel! A tak čtenáři dojde, že celá ta koncepce nazývaná jako "křesťanská", se kterou se můžeme setkávat v křesťanských theologických spisech teprve od nějakého 5. až 6. století už tady je v roce 0. A to je ten hlavní důvod, proč ten nešťastný Filón je strkán co nejvíce stranou a nikdy se o něm nedozvíme ani v novinách, ani v médiích, ani žádnou objektivní knížku nám o něm nechce nikdo vydat a přeložit do češtiny.

Antická gnóze byl velmi významný proud evropského nebo východoevropského myšlení, byl to fenomén, který rozhodl o vzniku židokřesťanství a o velkém převratu v historii Evropy mezi antikou a středověkem. Je to věc velmi zajímavá a poučná právě proto, že pozdější židokřesťanská církev, která díky gnózi vznikla, se postarala téměř o úplné vyzmizíkování všech původních pramenů, svého učitele i svého původního zdroje, ze kterého čerpala všechnu sílu idejí i forem.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 31: Filón alexandrijský

14.04.2020

Rychlá navigace: