Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 32: Spodní síla Hada v Bibli

(32. díl)

Pro pochopení způsobu šíření moci a slávy spodní síly Hada je v Bibli velké množství poučných příkladů. Hrdinou či hrdinkou rozumí spodní síla Hada vždy takovou padlou bytost jakéhokoliv národa, která začne s ní spolupracovat, zradí svůj rod a třeba otevře brány vlastního města, vlastní kultury, aby tam síla Hada mohla vstoupit, rabovat a zmocňovat se zde nahromaděného obecného dobra. Takovou symbolickou postavou je v Bibli velebená kananejská prostitutka Ráb, která uctívačům Hada – židům otevírá tajně v noci bránu kananejského města Jericha, a tak způsobuje zkázu všem jeho obyvatelům.

Dalším význačným rysem a metodou uchvacování moci Hadem je stálé matení a míšení všech hodnot a jejich relativizace tak, aby se nemohlo od sebe rozeznat dobré a zlé, ušlechtilé a kriminální, pravdivé a lživé. V tradici indické je tato síla míšení vyjádřena titulem Šivy – Ničitele a jeho titulem manthána – "Směšovač" neboli "Míchačka". V biblické Genesi existuje přímý návod, jak pomocí této směšovací činnosti získávat stáda, která nám nepatří. Je to místo, kdy židovský hrdina Jákob manipuluje se stádem Lábanových krav tak, aby žádná z krav nezůstala jednobarevnou, a aby se všechny jejich barvy smísily, neboť vše smíšené patří právě pod moc Hada. Strakaté Lábanovy krávy tu symbolizují masu popletených, zdezorientovaných a nevědoucích, pro jejichž pitomé hlavy bude náboženství Hada představovat dokonalou filosofii, neboť jakákoliv čistota myšlenky nebo činu, jakékoliv jasno a pevné mínění je pro tyto zmanipulované oběti holou nemožností. Bez schopnosti rozeznávat spásnou hodnotu Pravdy a Úplnosti od záhubné Lži a Částečnosti si potom budou pomáhat k úspěchu už jen lží.

Všichni ti, kdo nemají probuzenou mysl a otevřené srdce nejsou schopni pochopit neviditelného ducha Celku a vzájemnosti. Všichni nevědomí a studení, kteří nepoznali skutečnou hodnotu lásky, pravdy a transparentnosti ji nahrazují materialistickým pojetím života. Svatým duchem života se pak stává opak původního Světla poznání – hebrejský ruach, duch sexuální a hmotné žádosti a touha po kopírování. Metou se pak stává velebení zvířeckosti, chamtivosti a věčná touha po hromadění.

Ve všech podzemních kultech Matky a Hada je zcela utlumen náš vnitřní oheň poznání – tapas, který je součástí našeho vnitřního křestu, a který jediný umožňuje vznik pravého lidského vědomí a lidského citu. Všichni uctívači materialistické spodní síly Hada, bez vykřesaného poznání a zapálení se díky studené nevědomosti a neprobuzenosti stávají otroky a sluhy vnější, studené podvodní říše a součástí zkázonosného ohně, ohně smrti.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 32: Spodní síla Hada v Bibli

15.04.2020

Rychlá navigace: