Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XV

39. část

Být vědomě multidimenzionální je podstatnou částí reality Nové Země. Důvod, proč zatím bojujete s konceptem multidimenzionality je, že uvažujete o tom být na dvou různých místech zároveň, jen ve fyzickém smyslu. Vaše fyzické tělo nemůže být na dvou fyzických místech nejednou. Nicméně dimenze nejsou fyzická místa a tak říkajíc kusy hmoty. Dimenze jsou říše a sféry vědomí, které zůstávají věrné energetickým zákonům. Vaše vědomí se může zúčastnit dějů v různých dimenzích zároveň. Tohle se děje NYNÍ. Existují reality minulosti, budoucnosti, astrální planety, minulé životy, andělské reality uvnitř vás a další, které se uvnitř vás právě tady a teď křižují a potkávají. Vy jste multidimenzionální. Jste však multidimenzionální ve vědomém chování? Dovolíte dimenzím vámi přitékat a odtékat, akceptujete to, jaké energie vám přináší a dokážete je přijmout jako své vlastní? Souběžně působíte na jiné dimenze a jste stále jejich součástí, ale pokud to činíte vědomou a chápající cestou, skutečně tyto dimenzionální reality transformujete. Tím, že přijmete uvíznuté a potlačené energie z oněch dimenzí a pozvednete je na světlo svého vědomí, osvobozujete a sjednocujete části svého Já a měníte svou přítomnost. Mnoho říší vědomí se setkává uvnitř vás a vy jste v podstatě mistrem, který si vybírá, jakou z nich zakusí. Máte možnost cestovat skrze kterékoliv z nich, rychle či pomalu, blízko či daleko. Jakmile se identifikujete s Duchem uvnitř vás, už si udržíte vědomí toho, že jste absolutně svobodní. Když ovšem uvíznete v omezujících myšlenkách a přijmete schémata, jako například, tohle není možné, tohle není dovoleno, tohle je špatně, atd., pak klesáte do iluze oddělenosti. Jste chyceni do iluzí lineárního času, že jste tělo a že jste oddělení od Boha. Tímto způsobem se duše dočasně svazuje s jistými říšemi. Tady duše zapomíná na svůj skutečný původ, svoji božskost i svobodu. Toto lapení či svázání je také nazýváno karmou. K odtrhnutí se z tohoto stavu je často potřeba podstoupit množství kroků, projít řadou stádií, které nazýváte vnitřním růstem. Z lidského lineárního hlediska pomalu uvolňujete karmu a postupně se transformujete v souladu se čtyřmi fázemi svého vnitřního vývoje. Z hlediska Ducha se jednoduše vracíte zpět do svého přirozeného stádia božského uvědomění. Z tohoto pohledu není uvolňování karmy nic jiného než rozpomenutí se na své božství.

Mnoho dimenzí, mnoho říší vědomí se uvnitř vás spojuje. A vy jste skutečným mistrem, tvořitelem celého pole dimenzí. Vy jste hvězda s mnoha paprsky vědomí duše s mnoha manifestacemi. Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte. Když se zbavíte pojetí lineárního času či chronologie, dovolíte sami sobě věřit, že minulost či budoucnost neurčují vás samotné. Můžete pak cítit sami sebe v centru vibračního pole dimenzí, všeho, co vychází z vás, z jednoho božského, nadčasového zdroje. Přestavte si sami sebe v centru všech těchto realit, všech těchto možností a poté si vyberete jednu, která podle vás nese nejvíce Světla. Vyberte si nejjasnější, nejvíce milující paprsek v poli a běžte na okamžik do hloubky sebe a prociťte to, jaké to je BÝT tímto paprskem.

Tohle je vaše Světelné Já.

Tohle je část vás, která se nejvíce podobá Bohu.

Tyto bytosti nejblíže Bohu jsou tradičně nazývány jako archandělé.

A to je to, kým jste právě teď, v této dimenzi.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XV

27.01.2020

Rychlá navigace: