Souvislosti, které všude nenajdete

Mandejský odpor proti židovské tradici

Velmi důležitým a vzhledem k podobnosti s židovskou Biblí také dramatickým rysem mandejského učení, je skutečnost, že mandejci jsou ostře protižidovsky zaměřeni. Tito starodávní Semité jsou dnešním židokřesťanstvím označováni lstivým termínem "antisemité". Mandejská tradice nám popisuje západní gnozi, kde je antižidovství také velmi časté.

U Mandejců ještě můžeme vidět čistý gnostický odpor proti té židovské tradici napodobitelství, kdy se Židé vždy zmocní nějakého učení, které pak převrátí a přepracují ve svůj sobecký prospěch. Tento nazarejský odpor k židovství se koncentruje především vůči židovskému "duchu Temnoty", který se nazývá "Rúha", což je nepochybně hebrejský "duch" ženského rodu "ruah" (srovnej náš český "ruch"). Tato Rúha je v  mandejských spisech vždy přítomná v takové roli, že se dá religionisticky ztotožnit s chtonickou Paní zvířat a s chtonickým náboženstvím.

Mandejci uctívají takový typ theologie a vědomostí, v rámci kterých nebylo možné, aby došlo k židovské inkulturaci a převrácení celého učení tak, jak k tomu došlo u evropských národů, které této ideologii zcela podlehli. Rúha je zde ztělesněním světského neklidu a zároveň slepoty a to je pro znalce historie úžasné, protože opravdu dokonale vystihuje židovství.

Rúha je zde popisována jako Slepota, která musí permanentně činit neplechu, protože se jako slepec dozvídá všechno teprve skrze dění a nikoliv prostřednictvím zření. To je ten základní rozdíl mezi světem vidících a světem slepců. Ti slepci musí všechno "držet v ruce" a ohmatat si to, ale stejně se tak nic nedozví, protože to, co už je v té konkrétní hmotné a od sebe oddělené formě, tak to už není ono, to už není ta myšlenka, to spojení a nemá ta světelná křídla.

Tato Rúha je úhlavní nepřítel a odpůrce Světla, odpůrce gnoze, je to "velká Lhářka", jak říkají mandejci, Matka toho spodního světa.

Mandejský odpor proti židovské tradici

10.02.2023

Rychlá navigace: