Souvislosti, které všude nenajdete

V konečném výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo se stane zrovna prezidentem

Řeč a mlčení jsou dva meče, které musíme zvládnout s vytříbenou dovedností, aby nedošlo k narušení naší vnitřní harmonie. Ti, kdo mají "oči k vidění", rozumí i tomu, co není přímo uvedeno v tajuplném jazyce zasvěcence a pro ty nevědomé je možná nejlepší, aby raději nerozuměli ničemu a pokračovali ve svém klidném spánku. Většina Sapiens je bohužel zatím příliš slepá, aby zjistila, kde se nachází skutečné nebezpečí.

Je smutné sledovat obrovské omezení druhu sapiens, který živoří v uzavřeném, malém světě polopravd, manipulačních mechanismů, stereotypních konceptů a sterilních "znalostí". Mentální postižení lidstva brání lidem v tom, aby si uvědomili, v jak malém prostoru se nachází, jak moc jsou omezováni, a jak záludně jsou vězněni. A tak jejich systematicky programovaná mysl přijímá, odsuzuje a toleruje vše (přesně podle předem předepsané předlohy) s čím se v životě setká, aniž by se vůbec obtěžovala inteligentně analyzovat situace, s nimiž je konfrontována.

Přesto, navzdory šílenství a rostoucímu chaosu obklopujícímu náš vnější svět, vidíme, že díky intenzivním energiím z kosmu stále více lidí zažívá ve svém životě "probuzení". Tyto samé energie přivádějí ale naopak jiné lidi k tomu, aby se nevědomky sladili s agendou "rozděluj a panuj", kterou prosazují temné okultní síly, což se v současnosti projevuje v uctívání jimi dosazených autoritativních loutek, které tyto zmatené chudáky obklopují.

V konečném výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo se stane zrovna prezidentem, jaká organizace provozuje skupiny Cabal nebo financuje negativní mimozemské "black" projekty. Toto vše je jen malou součástí ovládané mysli řízených loutek, které hrají svou ubohou předem určenou roli, protože je neviditelná síla zmanipulovala a využila přirozeného chování jejich ega, aby byla co nejdéle zachována 3D struktura, která krmí skryté "archontské upíry". Při volbě prezidenta je z masy lidí jen vybrána a dosazena opět další persona s dominantním egem, aby jen slepě vykonávala manipulační program strachu podle archontského scénáře.

Někteří lidé se mylně domnívají, že se už konečně "probudili" z manipulací řídícího systému Matrixu, nicméně, termín "probuzení" se v dnešní době jeví jako velmi zneužívané slovo. Čím dál tím více lidí si sice uvědomuje symptomy Matrixu v úrovni 3D, což je povzbudivé a dobrý začátek, ale často si tuto etapu pletou se skutečným "probuzením" v celkovém a konečném významu tohoto termínu. Většina z nich už bohužel nepokračuje dál ve směru dalšího probouzení, a to zejména, pokud jde o vnitřní práci na sobě samém.

V případě, že lidé zaslechnou signály našeho vnitřního "Já", tak uslyší, jak na ně probouzející vědomí křičí, aby se už konečně nezdržovali, šli dál a hlouběji. Tyto impulzy jsou zpočátku sice těžko rozeznatelné, ale postupně se stávají stále slyšitelnějšími, zejména pokud rozbijeme naše naprogramované manipulativní vrstvy. Je to hlas našeho Ducha a Božského principu, který nás žádá, abychom rozpoznali naši pravou podstatu, přirozenost, a hlouběji se vnořili do svého vědomí. Uvědomit si existenci Matrixu a různých kontrolních mechanismů a podvodů, založených na čistě intelektuálně-informačních úrovních je nutnou fází růstu. Jedná se ale jen o počáteční stupeň skutečného probuzení a ani to ještě nelze nazvat z esoterické perspektivy "spolknutím červené pilulky".

Při probuzení postupně přestane fungovat neurologická mysl a je ve skutečnosti již překážkou našeho vyššího uvědomění, které pracuje nad rámec našich pěti smyslů. Není to příjemný proces, zvláště v počáteční fázi, protože vede k naprosté deziluzi a smrti naší původní fiktivně vytvořené osobnosti, která se nechce tak snadno vzdát a nechce přijít o svou kontrolu nad naší osobností.

Aby se lidstvo osvobodilo, musí být ale schopno odemknout dveře své neviditelné klece a nebude toho schopné, dokud se nezbaví pout, které svazují jeho mysl.

V konečném výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo se stane zrovna prezidentem

13.02.2023

Rychlá navigace: