Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 27: Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy

(27. díl)

"Hlavním literárním žánrem židů v době vzniku Bible byly padělky, využívali jmen slavných antických autorů a prostřednictvím nich pěly chválu na židovství. Židovští autoři se zde nehlásí otevřeně sami k sobě, nýbrž rafinovaně, nápodobou stylu řeckých autorů a pod jejich jménem falšovali obsah jejich spisů a vplétali do takto vytvořených textů pasáže, které vychvalují Tóru, Jahveho, Mojžíše ad."

Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy o svých předcích, některé myšlenky buddhismu a gnóze proto, aby zmátli své následovníky. Přesně stejnou metodou došlo v Evropě k převzetí východního duchovního dědictví židovstvím. Toto je ten pravý biblický "zázrak". Tato úspěšně použitá židovská metoda záměny, má dodnes nedozírné následky, jak morální, společenské, tak i politické, protože je to technika, která tady ovládla naše prostředí a ti, kteří s ní pracují, jsou jako ryby ve vodě, a ti, kteří takto nepracují, jsou jako ryby na suchu. Chtonickou kulturu reprezentují podvodníci, lháři, reprezentanti zrcadlového ducha nápodoby, kteří využívají všeho pro svůj prospěch, na úkor naivních a "příliš slušných" lidí. Takto vznikla a funguje celá materialistická kultura! Řada lidí si dnes stěžuje na lež a podvod ve společnosti a pořád nechápe, proč ten podvod těm kriminálníkům prochází. Je to proto, že kriminalita, lež a korupce je základním kamenem chtonicky vytvořené společnosti a smyslem židokřesťanské civilizace, která byla založena podvodníky, kteří se specializovali na literární podvrhy, vyplenili a překroutili historická fakta.

Znaky chtonismu naplňuje také Judaismus, který se kromě soustředění na krev a krvavé obřady, zabývá svými materialistickými potřebami. Je to kult egoismu a egoistického vnímání světa. V hebrejštině slovo "JOD" znamená jednak "Já" a pak černý bod. Právě toto slovo dalo zřejmě celému hnutí název JODAS – JUDAS – ŽID. Zde máme lingvistický historický základ, jak se židé dívají na svět. Chtějí pěstovat "Já – ten černý bod", chtějí pěstovat egoismus a postupovat bez omezení ke všem potřebám. Pokud si neuvědomíme, že ne "Já", ale prosperita a zdravý vývoj všech a celého celku je důležitější, protože i to "Já" tímto přístupem nakonec získá mnohem více, tak budeme chyceni v sítích kultu hada. Pokud nebudeme myslet na všechny lidi, všechny tvory, celou planetu i Vesmír, tak do té doby nebudeme zcela probuzení a budeme stále upadat a směřovat do záhuby duchovní a o něco později i fyzické.

Židé jsou typickým příkladem kultu hada, který zaměňuje koncept duše za krev, což je pro Indoevropany nepochopitelná a nepřijatelná věc. Přestože naše slovanská kultura nemá s židovským božstvem naprosto nic společného, tak přesto je nám tato židokřesťanská kultura už tak dlouho násilně vnucována. Židé jsou zcela jiným druhem lidí než my Slované a vnímají svět zcela odlišně než jako naše přirozená slovanská kultura. To, že krev je pro ně duše, je zásadním démonským znakem pro všechny kulty hada. Je to znak příslušnosti k bohu smrti – ty zabíjíš, já tedy také musím zabíjet a pak budu tvým pravým synem a ty mě za to budeš ochraňovat. Naivní a zmanipulovaní lidé, kteří sice touží po lásce a humanitě, ale uvěřili tomuto Bohu, tak dodávají ve své nevědomosti svými myšlenkami, modlitbami i činy energii a podporu čirému démonství.

Přes toto poznání teprve můžeme pochopit židovskou tradici košerování, což je svaté obřadnictví s pojídáním masa věřícími. Jedná se o to, že se zvíře zaživa nechá vykrvácet a teprve když je takto zbaveno krve, která teče na zem a sytí jejich podzemního boha, tak teprve potom může věřící toto maso zkonzumovat. Kdyby to tak neudělal, tak by jedl nečisté maso, což je zakázáno.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 27: Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy

10.04.2020

Rychlá navigace: