Souvislosti, které všude nenajdete

Výměna vyrobeného plagiátu za originál

Výměna vyrobeného plagiátu za originál je osvědčená a lstivá metoda židokřesťanství, kterou ničilo a stále ničí ostatní duchovní školy. Metoda dvojníků ("já a ty") je opravdu prokazatelná jak v židovství, tak v celém židokřesťanství. Ve stejném duchu se nese v Bibli řada scének, kdy např. "mágové z Východu" v parských špičatých čapkách, ti praví nositelé a ochránci svatého učení, se údajně přicházejí poklonit právě zrozené židovské lži a "židovskému spasiteli".
Ve velmi slavném židokřesťanském příběhu "O Barlámovi a Josafatovi" je tato tendence vidět, jasně a zřetelně a je na věky věků zdokumentována. Podle židokřesťanské metody zrcadlové záměny, kdy se z gnostického Učitele stává hloupoučký žák a ze židovského žáka ("Barlám") moudrý učitel, který pak samotného Buddhu ("Josafata") zasvěcuje do židovstvím zkaženého buddhismu (!), je trvalým důkazem, na který by se mělo stále poukazovat, protože je svědectvím pravdy o vzniku židokřesťanství.
Blud egoismu je příčinou, že nejsem svým skutečným pánem, ale otrokem svých vjemů, a pak "skutečnost" nemohu považovat za svou. Každá neprobuzená bytost si myslí, že moje tělo, můj pocit je mé pravé já, a je ochotna se za tuto pravdu bít na život a na smrt. Jakékoliv pěstování či obrana ducha lidskosti – átmana je v takovýchto poměrech vždy pouze tragikomickým a falešným divadelním představením.
Nejčastějšími náboženskými symboly, které kulty Země a hmoty užívají jsou had, trojzubec, nahá či polonahá bohyně, srpek Měsíce, posvátná skříňka coby vězení formy, černý kámen – kubus, značící spásné centrum síly gravitace, dále hůl či sloup, symbolizující síla Hada a také základní prostředek materializace – pohlavní úd, černý oblek a černá pokrývka hlavy. Zejména černá barva tu platí za barvu boží. Všude, kde na tyto symboly v různých náboženstvích narazíme, máme před sebou vegetativní kult Hada a síly Země, kult Velké Matky – materializmus.
Nasměrování člověka dolů, do volného pádu gravitace je nazýváno kultem Hada "svobodou". Většinu dnešních uctívačů Hada – materialistů v Evropě se podařilo přesvědčit, že v nic nevěří, a že jsou svobodomyslní ateisté. Jejich naprostá vlažnost při ochraně vnitřních hodnot člověka plně dosvědčuje jejich materialistickou podstatu. Materialismus, jak již dokládá sám název, je náboženstvím, které je založeno na uctívání černé hmoty coby Matky (latinsky mater) a všeho, co stojí svým principem vždycky v ostrém nepřátelství k hodnotám duchovního a ušlechtilého Člověka na Zemi.

Výměna vyrobeného plagiátu za originál

06.01.2023

Rychlá navigace: