Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 5: Převrácený biblický příběh o ráji

(5. díl)

Židovskou metodu záměny a nápodoby nám naprosto nádherně a symbolicky ukazuje biblický příběh o ráji se dvěma stromy, kdy tisíce let, přes celou Asii až k nám, zde rostl jenom jeden strom, ale právě židé tam zasadili strom druhý a ten první strom, buddhistický – strom poznání, Buddhův fíkovník, surově pomluvili a Buddhu proměnili v "hada" a zasadili tam zrcadlovou nápodobou strom druhý, který nazvali "stromem života", který nás měl údajně spasit. Celá naše kultura je celých 2000 let uměle a násilně pěstovaná a vyrůstá z toho "druhého stromu života", odmítá a haní ten původní "strom poznání", který teď tady trošičku zaléváme. Těch lidí, kteří ho začínají zalévat, je zatím málo a ten židovský "druhý strom" – "strom života", strom mimo poznání, ten je zalévaný všemi bankami a všemi zločiny tak strašně moc, že z něj vyrostla masožravá kytka Adéla. Tento "druhý strom", který má poznání za hřích, a který zasadili židé v Bibli, je evidentně lidožravým stromem, velmi nebezpečným stromem a požírá nám i celou přírodu, žere nám pramenitou vodu, žere nám čistý vzduch, deštné pralesy, zdravou půdu a je nejvyšší čas nazývat věci pravými názvy a konečně s tím už něco udělat.

Pokud budete zkoumat od počátku tento "druhý židovský strom", který prorostl naší západní civilizací, tak vás obstoupí hrůza z toho, že roste jen z fikce, lži a zároveň pomáhá vytvářet svět temnoty a zla. Je skutečně děsivé když si uvědomíme, jak mohutný je dnes tento "strom", jak mocné jsou síly jeho tradice a jak zde vyrůstající lidé, pasivní, pohodlní, ustrašení, zmanipulovaní a nedostatečně vzdělaní odmítají pravdu, prohlédnutí, Světlo poznání a nechtějí "raději" ničemu porozumět. Pak si teprve uvědomíme, jak strašidelně je zde zakořeněna nevědomost a lež. Je velmi smutné a zároveň děsivé, že to křesťanské "svaté", co by mělo být nad námi a mělo by být čisté, posvátné a vysoce humánní se bedlivým zkoumáním vyjevuje jako loupeživý, po moci a penězi toužící podvod. Určitě by se většina z nás ve svém životě ráda zúčastňovala něčeho, co není lží a přetvářkou a je veliká škoda, kolik lidského potenciálu je zneužito pro ten nepravý zlovolný strom.

Buddha je paradoxně zobrazován v Bibli jako zlý had, který rozdává pro židy a všechny ostatní chtoniky zapovězené plody, plody stromu poznání, které umožňují rozlišení dobrého a zlého, a tak umožňují stát se nejen probuzeným člověkem, nýbrž i dosáhnout ztotožnění se skutečným Bohem a ne s Pánem Temnot a splynout s Purušou, dokonalým duchovním Člověkem.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 5: Převrácený biblický příběh o ráji

16.03.2020

Rychlá navigace: