Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 4: Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů

(4. díl)

Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos – ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany v německém znění die Ketzer a v českém kacíři, se stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a dokonce se stalo nadávkou. Vrah katarů Dominik založil po úplné fyzické likvidaci všech těchto původních křesťanů ve 13. Století nový řád, nesoucí jeho jméno – Dominikáni, který se oblékal bíle, stejně jako Dominikem vyvraždění kathaři a začali používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět smíchali dohromady Světlo s Temnem a část filosofie těchto původních křesťanů byla vsunuta, stejně jako samotný gnostik Simon Mág do katolické církve, do této věčné říše za zrcadlem.

Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak původní poselství buddhismu. Židokřesťanství převzalo celou buddhistickou tradici, kterou pak kompletně převzala i naše západní církev, která zavedla "sériovou" výrobu svatých ostatků, stoprocentně falešných. Tato staletí trvající průmyslová výroba domnělých "svatých kostí" je však příznačná a prozrazuje úroveň katolické církve. Podobně, jak vyráběla podstrčené kosti nikdy neexistujících křesťanských světců, tak napodobovala podobnou výrobou literární falza, která dala vzniknout celému západnímu židokřesťanství, včetně podvrženého textu "Nového zákona".

Západní křesťanská církev převzala z buddhismu celou řadu prvků a praktik. Například kampanelu – zvonici a vůbec veškeré užívání zvonu. Toto byla jednoznačně buddhistická záležitost. Dalším převzatým prvkem je aura kolem hlavy světců, která byla zobrazována původně kolem hlavy Buddhy, "prvního Krista", jak o něm referuje Ireneus. I to je jednoznačně převzatá věc, stejně jako vykuřování a svatý modlitební posunek "andžali" – sepnuté ruce před středem těla, vyholování hlavy, růženec, zpověď věřícího, mnišský oblek i samotný klášter jako instituce.

Západní či židovské křesťanství vznikalo od samého počátku z malého "temného" semínka, které bylo pravým opakem toho, co chtěli buddhisté i prvotní křesťané. Je to až neuvěřitelné, že ten úmysl, ten prvotní záměr, tak obrovsky a hrůzně vyrostl. Toto můžeme uvidět v Tomášově evangeliu, které v té době byl už doplňován židovskými vpisky, protože o Novém Zákonu zde nemá cenu ještě ani mluvit. To Tomášovo evangelium už byla obrovská rozrostlá kytka, či strom a obsahovalo jen několik jasně židovských, vložených textů, které šly proti smyslu celého souboru a to bylo to "semínečko" na samém počátku, ten židovský "jod", ze kterého nám začal rašit ten úplně obrácený strom nevědění, ta masožravá kytka.

Na základě celé řady nejstarších textů můžeme dnes jednoznačně říci, že celá Bible je hmotná nápodoba východní gnostické duchovní školy, která svedla z duchovní cesty k materialistickému zhmotňování veškerý "křesťanský" život na Západě a západní společnost to dělá s duchovnem dodnes, když neustále pracuje na zhmotňování a materializování všech duchovních obrazů a principů.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 4: Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů

15.03.2020

Rychlá navigace: