Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 3: Bible není originální text

(3. díl)

Židé celou rozsáhlou řadu svých náboženských textů prokazatelně antidatovali a snažili se tak vzbudit dojem nesmírné starobylosti Bible, aby pokud možno předcházela Avestu, Védu a předcházela Egypťany, ale ti, kdo věří v původnost Bible, musí dnes spolknout hořkou pilulku, protože Nazarejci, žijící v hluboce předkřesťanské době sdělují celou řadu biblicko-křesťanských skutečností typickými "biblickými" termíny, ještě před vznikem biblického Ježíše Krista a židovské "apoštolské" tradice! To vše nám dokazuje, že Bible není originální a původní text, Nazarejci mluví o "Adamovi", o "Slovu" coby "božím Synovi", o "křtu v Jordánu" a dokonce o "Janu Křtiteli". Je také důležité, že nikoliv zakladatel, ale příslušník této nazarejské církve byl a je v řadě spisů jmenován Jan Křtitel. A Jan Křtitel je postava, jak víte, která pokřtila samotného židovského spasitele, takže už z textu Bible vysvítá, že byl příslušníkem náboženské tradice křesťanské, která tady byla už mnohem dříve, před Ježíšem. Takže tady není žádná seriózní argumentace, která by mohla tento "předbiblický" původ nazarejců zvrátit a to je zásadní a jistě šokující věc pro naivně věřící křesťany.

Je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina.
V Bibli je nám podsouván příběh o Kainovi a Abelovi a prostřednictvím zabití Abela je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina, nosíme v sobě prvotní hřích, a tudíž patříme k potomkům vraha a jsme v podstatě zločinci, kteří už nikdy nemůžou být čistí. Lidé jsou stavěni na roveň zvířat a je jim to manipulativně vštěpováno právě pomocí příběhů z Bible. Ale myslící lidé vědí, že to co odděluje lidi od zvířete je právě schopnost vyššího vnímání a ctění vyšších duchovních principů, tedy schopnost nezabít, neznásilnit, nepodvést, nenechat se zkorumpovat a zachovat si čistou duši, charakter a svědomí. Člověk vyššího typu vědomí nemůže přijmout to, že jeho podstata je kriminální a to, že je v podstatě dobytek.

Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole.
Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole se snahou prosadit a duchem nápodoby absorbovat nebo adoptovat veškeré učení do své svaté knihy a vyhlásit židovské božstvo za nejvyššího boha. V rámci tohoto projektu se objevují místa, která jasně ukazují snahu zničit a zkazit původní tradici spásy a spolupráce lidstva a nahradit jí tradicí kultu smrti, krve a nenávisti. Židé se zde snaží napodobit a zhanobit Buddhu, coby tehdejšího prvního Krista, jak ho gnostici nazývají v některých textech.

Zbožný hříšník... Konečným produktem židovské kompilační a zrcadlové činnosti – Bible, se svým náboženstvím zbožných hříšníků, kterým se bude vše odpouštět, když budou dobře platit, se v rozpadajícím a zcela demoralizovaném prostředí římského impéria stala během několika století svatou knihou Západu. A tak biblický jenom člověk – zbožný hříšník, který si nemůže sám pomoci, a proto hřeší a vzývá svého Spasitele (tj. ukřižovaného Ježíše Krista coby zástupce přestupníků), aby mu pomohl.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 3: Bible není originální text

14.03.2020

Rychlá navigace: