Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 2: Sekundárnost biblických textů

(2. díl)

Odvozenost mnoha biblických textů z dřívějších předloh dosvědčuje i řada indoevropských jmen, která se v první knize Mojžíšově objevují. Jméno prvního člověka Adama (je již uvedeno v textech raně křesťanské gnoze – "Adamas") je indoevropského původu (v sanskrtu znamená, ten nespoutatelný). Také jméno Noe (spásný zachránce lidského rodu) pochází velmi smysluplně z řeckého slovesa noein, které znamená poznat (Noe – ten poznávající) a jeho archa (podobně jako všechny spásné lodi pravěku a starověku), má původ ve védském termínu arka, značící zpěvy Védy, pomocí kterých pluje člověk za svou spásou. Rovněž celý příběh o potopě v bibli je pouhým převzetím dávných gnostických textů, které vycházely dokonce z několika dalších ranějších předloh, které jsou známy dlouho před biblickým zpracováním. Spasitel Noe – Noah, alias sumerský Ziusudra alias babylonský Utanapištim, byl v původní duchovní verzi reprezentantem té síly poznání, která se dokáže svým vystředěním a nalezením rostliny "poznání" (vykřesaného sómy) povznést nad zkázonosnou spoušť spodních vod a tak se v nich neutopit. Tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že "učení Ježíše Krista" je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Kritické srovnání gnostických spisů s "učením Ježíše Krista" v Bibli plně potvrzuje domněnku o zfalšování celého učení gnostiků ve prospěch židovství, a že Bible je pouze sekundárním a napodobujícím pramenem, který původní svaté učení podává v silně deformované podobě.

Bible není svatá kniha, která má za cíl rozšiřovat čisté křesťanství, lásku, soucit a poznání.
Až do 18. století nebylo možné objektivně posoudit vznik a podstatu křesťanství. Až překlady mnoha textů, zejména ze sanskrtu, otevřely lidem oči. Ještě dnes jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel převrací původní poselství Světla poznání do temných tónů a vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá, pravda je lež a lež pravdou, smrt je život a život je smrtí. Bible rozhodně není svatá kniha, která má za cíl rozšiřovat čisté křesťanství, lásku, soucit a poznání, ale má sloužit k tomu, aby pomluvila původní védskou kulturu, buddhismus a převrátila poslání raných křesťanských hodnot ve prospěch materialistického židovství, které si cíleně přivlastňuje kulturu jednotlivých náboženství a převrací jednotlivá učení tak, aby vyhovovala jeho skrytému materialismu. Útok proti gnozi, tedy proti poznání, je symbolizováno vyhnáním Adama a Evy z ráje za to, že utrhli ovoce ze stromu poznání. Židovství, včetně židokřesťanství propaguje agnostickou školu, která pronásleduje poznání a tak chce uzavřít lidstvo v temnotě a nevědění, což je cesta zkázy, protože právě vědění, poznání a rozvoj inteligence je to, co drží lidstvo nad vodou. Na rozdíl od židovství, staré védské spisy říkají, že jsme zrozeni z nejčistšího Světla, a jak se od něho vzdalujeme, tak hrubneme a pokud v tom budeme stále pokračovat, tak nakonec zkameníme a splyneme tak s hmotou. Základem původní nauky bylo pochopení, že nejsme jenom těla, ale že vzdáním se hrubých vibrací nastartujeme obrácený proces, cestu ke Světlu a ke své skutečné duchovní podstatě.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 2: Sekundárnost biblických textů

13.03.2020

Rychlá navigace: