Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 1: Bible je falzifikát

(1. díl)

Bibli považují nedovzdělaní lidé za jednolitý text a chtějí věřit tomu, že je psaná nejlépe jediným autorem, jedním svatým duchem, ale není tomu tak. Laici nejsou schopni rozeznat to, co je skutečně světelně duchovní a co je do Bible uměle implantováno, se záměrem pošpinit, poškodit a obrátit naruby původní smysl křesťanské víry. Nevidí židovské vpisky, které obrací celý smysl původní duchovní školy úplně někam jinam. Plno védských symbolů a prvků bylo v Bibli překryto temným nánosem a jejich smysl byl obrácen naruby, jako například "pití světla poznání", které bylo nahrazeno pitím krve. Podnětem napsání Nového zákona je védská a později buddhistická legenda o Spasiteli, kterou Bible převzala. Bible je židovský falzifikát, který si chce přisvojit všechnu spasitelskou sílu světa, což se jim zcela podařilo na západní polokouli. Je složena z příběhů, které zde byly dříve než celé židovské křesťanství. Řada biblických příběhů byla převzata z buddhistických legend: Buddha láme chléb a rozdává ho, Ježíš láme chléb a rozdává ho, Buddha chodí po vodě, Ježíš chodí po vodě a mnohé další.

Bible je z velké části složena z učení Simona Mága.
Simon byl z nazarejské duchovní školy, byl obyvatel Mezopotámie a je nazýván praotcem gnostického hnutí. Byl to vysoce duchovní člověk a jeho učení se rychle šířilo a dokonce se o něm hovořilo jako o Kristovi. Plno biblických frází v Novém zákoně pochází od něj a vznikly dávno před vytvořením Bible: učení o plevelu, o správné setbě, o sekeře u kořene stromu, citát, neházejte perly sviním, povídání o světle, že nemá být pod vědrem, ale má sloužit všem a mnoho dalších. V židovské Tóře je plno ukázek jak si židovští autoři přisvojili okolní duchovní vědomosti i citáty a pak je vyhlašovali za svoji moudrost. Vytvářeli fiktivní osobnosti a časově předstrčili jejich učení třeba před Platona nebo jiné myslitele a tak kamuflovali to, že jsou pouhými plagiátory. Takto uměle vytvořeným postavám vkládali do úst duchovní příběhy, které působily ve prospěch židovských manipulátorů. Autoři důležitých myšlenek a duchovních nauk, jako třeba Simon Mág, skutečný autor některých pasáží v Bibli, byli znevažováni a vysmíváni. Simon Mág se svým gnostickým učením byl plagiátorsky napodoben a často v Bibli citován jako "Ježíš Kristus", nebo jako "apoštol Pavel" nebo také v jednom případě ("sekera u kořene stromu"), jako "Jan Křtitel".

Jakým způsobem došlo k vytvoření Bible? Na základě porovnání nejrůznějších starodávných textů se ukázalo, že biblický text vznikl převzetím gnostické školy do židovství, které se pokusilo propojit s novou duchovní vlnou a konkretizovalo a ze slova i idejí vytvářelo okamžitě hmotnou podstatu – tělo. Tím tuto původní duchovní školu postupně zahubilo. Toto je základní podstata chápání našeho světa, naší civilizace a důležitá orientace, bez které nemůžeme našemu světu porozumět. Také to ukazuje, proč je Nový Zákon a vůbec židokřesťanství tak rozporuplné a tak chaotické. Je to proto, že židé vytvořili svoji postavu spasitele nápodobou mahayánového, buddhistického spasitele, přestože jejich víra a způsob myšlení jsou zcela jiné a zastávají naprosto opačné hodnoty. Celý velebený biblický mýtus, který je smyslem západního materialistického života a který dnes všichni zažíváme, je příběh: O vítězném neživém světě, který požírá svět živý a o vyrobeném umělém světě.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 1: Bible je falzifikát

12.03.2020

Rychlá navigace: