Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – evoluční vývoj pozemské duše

16. část

Fáze, ve které pozemské duše prozkoumávaly rostlinný a živočišný život, splývala na vnitřní úrovni se stádiem nevinnosti či ráje. Harmonickému životu na Zemi se velmi dařilo pod vedením a ochranou spirituálních bytostí z andělských a dévických říší. (Devasové pracovali na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému světu než andělé.) Éterická těla rostlin a živočichů byla nekriticky vnímavá k dobrosrdečným a vyživujícím mateřským energiím andělské a dévické říše. Neměla sklony k osvobození nebo k odchodu a k poznávání nových, vlastních cest. Mezi všemi žijícími bytostmi existoval stále velký smysl jednoty, sounáležitosti a harmonie. Až vzestup lidoopa označil mezník ve vývoji vědomí. Vzpřímenou chůzí a vývojem mozku vědomí, které sídlilo v lidoopovi, získalo vědomí lepší pochopení svého prostředí. Vědomí ztělesněné v lidoopovi začalo zakoušet, jaké to je mít větší kontrolu nad svým přímým okolím. Začalo objevovat svou vlastní moc a schopnost ovlivňovat své prostředí. Začalo prozkoumávat možnosti svobodné vůle.

Tento vývoj nebyl náhodný. Byl odpovědí na vnitřní potřebu pociťovanou pozemskými dušemi, potřebu prozkoumávat individualitu na hlubších úrovních než dříve. Vzrůstající sebe-uvědomování pozemských duší připravilo půdu pro podobu člověka z biologického hlediska, pro takovou lidskou bytost, jak ji známe. Když byly pozemské duše připraveny vstoupit do stádia ega, stvoření člověka umožnilo těmto duším zakusit životní formu se svobodnou vůlí. Stvoření člověka také obdařilo inkarnované vědomí větším vědomím "Já" jako přímého protikladu druhých. Tímto bylo připraveno jeviště k nejrůznějším možným konfliktům mezi mým zájmem a zájmem druhých, mezi mou touhou a tvou touhou. Jednotlivec se odpoutal v té době ze zcela samozřejmé jednoty a přirozeného pořádku, dávání a přijímání, aby zmapoval další možné cesty. Tohle způsobilo konec "ráje" na Zemi. Nevnímejte to jako tragickou událost, ale jako přirozený proces, něco jako je vaše roční období. Byl to přirozený a vývojový obrat v dění, který vám nakonec umožní v tomto věku uvést do rovnováhy božství a individualitu uvnitř vaší bytosti.

Když vědomí pozemské duše vstoupilo do stádia ega a vyrazilo na cestu zkoumání lidské bytosti, dévické a andělské vlivy pomalu ustupovaly do pozadí. V nejhlubší přirozenosti těchto sil je respektovat svobodnou vůli všech energií, se kterými se setkají. Nikdy nebudou vynakládat svůj vliv, pokud není vítán. A tak vědomí ega získávalo svobodnou vládu a pozemské duše se obeznámily se všemi výhodami a nevýhodami moci. To také ovlivnilo rostlinnou a živočišnou říši. Dalo by se říci, že rodící se válečnická energie byla částečně těmito ne-lidskými říšemi pohlcena, což uvnitř nich vytvořilo pocit nepokoje. To je dnes stále přítomno. Když se pozemské duše dožadovaly nových míst k prožitkům, učinilo je to vnímavé k novým vnějším vlivům. Tady bychom chtěli upozornit zvláště na typy mimozemských galaktických vlivů, které obrovsky ovlivnily dospívající, ale stále mladé pozemské duše. V tomto bodě naší historie totiž vstoupily na scénu duše, které jsou nazýváni jako pracovníci Světla.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – evoluční vývoj pozemské duše

04.01.2020

Rychlá navigace: