Souvislosti, které všude nenajdete

Spojení dlaní je považováno za spojení mezi pravou a levou hemisférou mozku a představuje sjednocení

Přednášení manter živilo oheň poznání a bylo hlavní náplní, jak védské, tak i párské či obecně indoevropské náboženské tradice a bylo její pravou a nekrvavou obětí. Nejinak tomu bylo a dosud i je v buddhismu. Stejně jako bráhman učil svého žáka svatému slovu védských hymnů, tak bylo velebeno "átma" – Světlo poznání, jako pravá podstata Člověka. Stejně i v případě védských hymnů, buddhisté předávali své svaté slovo pouze ústně a dlouho se bránili písemnému záznamu. Toto byl totiž jediný bezpečný způsob, jak uchovat svaté slovo neporušené a neatakované chtonickou podvodní silou. Zároveň to také byla propracovaná metoda, pomocí které stálým opakováním vstupuje smysl a podstata slova do lidské mysli. Navíc rytmičnost přednášeného textu úspěšně bránila tomu, aby verš nebyl napaden všelijakými pozdějšími vložkami či doplňky. Tímto by se verš stal arytmickým, neladil by a "vyskočil" by z formy.
"Namasté" – नमस्ते, 'Nama' znamená poklona, 'as' znamená já a 'te' znamená ty. Namaste se doslovně překládá jako "Klaním se ti". Pozdrav může být vysloven bez provedení gesta "Andžali" nebo naopak toto gesto může být provedeno bez vyslovení pozdravu.
Moje duše zdraví tvoji a chová k ní úctu.
"Andžali" – gesto spojení dlaní je považováno za spojení mezi pravou a levou hemisférou mozku a představuje sjednocení. Je to spojení Člověka se vším a proto gesto "Andžali" ctí sebe i druhé a je používáno jako projev respektu i jako pozdrav v Indii, Nepálu, Bhútánu, Myanmaru, Thajsku, Laosu, Kambodži, Indonezii a na Srí Lance. Je rozšířeno mezi buddhisty, taoisty a šintoisty ve východní Asii. Andžali v sanskrtu znamená gesto úcty, požehnání, pozdravení a je odvozeno od výrazu "anj", což znamená ctít nebo slavit.
Sám smysl Védy vyjadřuje "Andžali" mezi pravou a levou silou, ve středu, kde musí člověk vystavět svůj životní prostor. Toho dosáhne svým pevným odmítáním nabídek obou nelidských řádů, které zvou ke kolaboraci svou stále se střídající světskou mocí, korupcí a požitkářstvím. Toto se děje na úkor druhých, pravdy a svobody. Jen pevný a morálně čistý člověk může smysluplně existovat nebo se vůbec může teprve Člověkem stát, díky takovému postoji. Ten, koho totiž vezmou chtonické nepřátelské síly jednou do tance, tak se opravdovým člověkem nikdy nestane. Postupné zhmotňování a konkretizace duchovních obrazů, které dnešní moderní civilizace omylně považuje za světový vývoj, nepovažovalo starodávné vědění nikdy za cestu. Toto scestné počínání postupně vyměňuje všechno organické a živě zrozené za neorganické a uměle vyrobené a to se pak temné síly snaží vnutit lidem, jako "evoluční", světový pokrok.

Spojení dlaní je považováno za spojení mezi pravou a levou hemisférou mozku a představuje sjednocení

16.01.2023

Rychlá navigace: