Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 40: Gnostický mýtus o Sofii

(40. díl)

Podle tohoto moudrého mýtu má gnostický věčný aión – Matka Sofia, božská Moudrost svoji nápodobu ve hmotě, světskou "spodní" Sofii, která si bere sílu z té horní, ale je pouze její zrcadlovou či stínovou nápodobou. Tato ryze světská moudrost rozjíždí potom ve své pýše a domýšlivosti celé to kolo nevědění, neboť nechce uznávat nadřazenost a důležitost Nebeského Otce, chce ve své emancipační mánii tvořit všechno sama a chce všechno sama ovládat a řídit celý svět. Pán Temnot – Demiurg byl tak stvořen spodní Sofií, světskou moudrostí, která se odštěpila od své horní poloviny, tedy od té moudrosti, která velmi dobře chápe, že harmonie a život jsou nemyslitelné bez božského Otce a Světla poznání. Tato spodní Sofie jinak nazývaná jako "Prunika", "Porneia", "Nemravnost" nebo v mandejských spisech dokonce "Ruha", židovský duch "ruah", začala plodit bez spojení s Otcem a plodem tohoto omylného počínání byl právě Jaldabaoth, zplozenec chaosu, židovský bůh Jahve, který se projevuje pod vlivem hmoty, matérie a bez ducha a tak ve světě působí, sám nedokonalý, sám neschopný pochopit úplnost, dokončenost, celistvost. Odmítá jakoukoli duchovní hodnotu, podléhá plně žádostivosti a lačnosti, miluje všechno nedokonalé, má rád všechno nepovedené, křivé a "hříšné", a podporuje to na úkor všeho ušlechtilého a nesobeckého. Tento Demiurg, Archont, nezná Otce "aionů", Otce všech dokonalých lidských vlastností ("aion" – to nekonečné, to věčné) a dokonce ani netuší, že něco takového může existovat. Gnóze má tady na mysli všechny ty věčné hodnoty a kvality, ze kterých se skládá vědomý a duchovní Člověk.

Sofia zrodí pokolení lidí, jednostranně zaměřených, kopírujících všechny vlastnosti své do hmoty padlé matky, kteří jsou zcela bez kontaktu s božským Otcem a jeho hodnotami, bez kontaktu se Světlem poznání. Z těchto lidí se pak zrodilo zlo, podvody, loupeže a vraždění.

Tento gnostický mýtus ukazuje, jak se cyklicky opakují "dějiny světa": Matka Sofia, když uviděla, co zapříčinila, co zplodila, tak se nakonec zhrozila, "probudila se" a pochopila svůj omyl, začala uznávat hodnoty Otce Světla. Začala se k němu modlit, prosit ho a spolu s ní prosí, jak gnostici říkají i ostatní aióny. To dalo teprve sílu a energii k tomu, aby bylo vytvořeno nové hnutí a důvod k "seslání" a následnému "zrození" nového Spasitele, který je totožný se svým Otcem a který mezi lidmi obnoví pravé duchovní učení a oddělí ho od nepravého. Lidé naslouchají jeho slovu a svět je tak zachráněn. Tento gnostický mýtus nám vysvětluje celý cyklický běh světa od začátku až do konce a od konce po počátek.

Demiurgos je vázaný v antických gnostických textech jednoznačně na židovského boha, protože židé převrátili původní poselství gnóze a jsou autory toho zločinu "svatokrádeže" a úplně přepracovali dokonalou, smysluplnou a ušlechtilou duchovní školu v její pravý opak.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 40: Gnostický mýtus o Sofii

23.04.2020

Rychlá navigace: