Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 42: "Apokalypsa a evangelium"

(42. díl)

Výraz "apokalypsa" – "vidění", "prohlédnutí", kterým jsou označovány gnostické texty, pochází z řeckého slovesa "apo-kalypsein", což znamená "zbavení se obalu", "zbavení se uzavřenosti", předpona "apo" je v řečtině totéž jako sanskrtské "apa" – "pryč, pryč" a "kalypsein" je sloveso, které znamená "uzavírat". Souvisí také se známým řeckým mýtem o nymfě Kalypsó (uzavíratelce, věznitelce), která uvěznila Odyssea na jeho cestě domů. "Apokalypsu" tedy rozhodně musíme vykládat gnosticky v pozitivním smyslu a nikoliv tak, jak tento optimistický termín převrátila židokřesťanská kultura pod vlivem "Apokalypsy Jana" v Bibli – jako něco, co je děsivé a hrůzné. Když budeme stopovat židovství, tak najdeme množství usvědčujících důkazů o tom, že nám židé převrátili celou naší původní svatou tradici i její termíny. Slovo – apokalypsa je jedním ze stovek takových důkazů. Význam tohoto slova byl přeměněn do hrůzy a do děsu, aby jeho význam zase znamenal něco úplně jiného, opačného a bylo tak znevěrohodněno původní gnostické poselství a lidé uvedeni do zmatku a chaosu. Božská vize, gnostické zření či dosažení nirvány je nám tady v Bibli parafrázováno, zneužito a převráceno na hororový výklad tak, abychom se báli i toho původního, gnostického. Horror, který je rozpoutaný v Janově apokalypse je prototypem všech dnešních horrorů, protože vládce materialistického světa Demiurgos musí udržovat otrockého člověka v děsu a ve strachu a když jsou lidé dostatečně vystrašení, tak dělají věci, které by jako svobodní a probuzení nikdy neudělali. Práci této temné síly vidíte v dnešním světě, jak dnes manipuluje s voliči či občany, když je děsí terorismem, coronavirem, globálním oteplováním ad., aby potom všichni podpořili ty křižácké loupežné výpravy a podporovali vraždění domorodců po statisících.

V židokřesťanství gnostické slovo "apokalypsa" dopadlo stejně jako gnostické slovo "evangelium". Víte, že to slovo znamená "radostná zvěst", to vědí všichni, kdo se trošku zajímají o křesťanství. Musíme se ale podivovat, co to je za divnou "radostnou zvěst", když nám oznamují, že ukřižovali člověka a utrápili ho k smrti. Vše ale dnes dává smysl. "Mysterium" zabití beránka a celého chtonického obřadu je zcela jasná. Tady židé zneužili úplně stejným způsobem gnostické učení jako v interpretaci slova "apokalypsa" a udělali z "radostné zvěsti" a z něčeho radostného, spásného a povznášejícího, z vítězství člověka nad silami hmotného světa krveprolití a nesmyslné "zázraky těla".

Samotný proces poznání je symbolicky v gnostických textech a nejen tam, ale i ve Védě, vyjadřován "jedením plodů ze stromu poznání". Pak hovoříme o "horní potravě" což je to pojídání ze stromu poznání, "přijímání pravého vědění", pokrm ducha, a "spodní potrava" je hmotný pokrm pro tělo. Právě o tom mluví gnostické slovo: "pojídat živé" a "pojídat mrtvé".

V Evangeliu Filipa je na toto téma píše řada pěkných výroků:

"Tento svět znamená pojídat mrtvolu – vše, co se z něj pojídá, bude také nenáviděno. Pravda znamená pojídat život. Proto nikdo z těch, kteří se jí vyživují, není mezi těmi, co umírají. Ježíš přišel z onoho místa a přinesl odtamtud výživu a ochotným, přijímajícím, dal život, aby již neumírali."

Model "pojídání ze stromu poznání" byl opět převrácen naruby, protože židovští opisovači začali přeměňovat podstatu duchovního učení. Takže se nám zde najednou objevuje Adam s Evou, první lidská dvojice, ve dvojí interpretaci. Ve spisech, kde ještě gnóze převažuje nad židovstvím je to tak, že Adam s Evou po požití plodů ze stromu poznání prohlédnou, pochopí, koho uctívali, že sloužili špatnému bohu, zbavují se pozemské nadvlády Demiurga a začínají uctívat Otce Světla a pravé poznání. Jak je to nakonec v Bibli dnes po těch všech židovských korekturách? Naivním, dobrovolným i násilně zmanipulovaným věřícím je po tisíciletí vštěpováno, jak jistě dobře víte, že oba byli vyhnáni z ráje a poznání se stalo prokletím a velkým hříchem.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 42: 'Apokalypsa a evangelium'

25.04.2020

Rychlá navigace: