Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 43: Všechny staré texty jsou pošpiněny a napadeny

(43. díl)

Pravá duchovní škola velebí "átmana", jehož "tělem" je poznání! To je cesta džňána márgy, to je cesta gnóze. Je ale velmi těžké projít tuto cestu v dokonale čisté podobě. Musíme být velmi vnímaví a opatrní, když budeme studovat starodávné informace, protože chtonické náboženství nám téměř všechny staré spisy pošpinilo, jak se staré duchovní učení několikrát otočilo v "kolech času", když prošlo procesem rozmachu a úpadku, nového rozmachu a nového úpadku, tak tato duchovní škola nasákla nejrůznějšími "ásavami", jak říkají buddhisté, nejrůznějšími scestnými interpretacemi vulgárních spodních světů, které se chtějí také vždy podílet na každém učení, což ho postupně zkazí a nakonec zničí.

Dnes už se nedá vlastně mluvit o žádném čistém textu většího rozsahu, který by byl slavnější a známější, a který by nebyl napaden. Všechny jsou napadeny! Je napadený Pálijský kánon, je napadená Rg véda, je napadena Bhagavadgíta, je napadena i Avesta. Prostě žádný spis už není dokonale čistý, protože to jediné, co bylo skutečně čisté, byla zpívaná Véda, dokud byla živá a její tradice velká. Od okamžiku, kdy se jakýkoliv svatý text zapíše písmem a dá se tak k dispozici široké veřejnosti, tak je jen otázkou času, maximálně 200 až 300 let, a již se začnou objevovat vpisky, nápodoby, nápodoby nápodob, začínají se objevovat interpolace, vsuvky do textu, dezinterpretace, a takovýmto způsobem se celé učení postupně zničí. Když si třeba vezmete slavnou Bhagavadgítu a přečtěte si prvních 6 knih, tak i tam najdete několik míst, které jsou zcela rozporuplné k původní védské tradici. Například na jednom místě je tam Véda velebena a vynášena do oblak a na jiném místě je Véda již hanobena. Takže tyto různé zásahy nakonec vytvoří během staletí jeden "tradiční text", jistojistě "pravý", kterému máme, nejlépe slepě a bez jakékoliv nedůvěry, věřit (vzkazují dávní manipulátoři a současní to plně potvrzují).

Tady se prostě neobejdeme bez intuice, vyššího vnímání a samozřejmě se musíme opírat o široké znalosti tématu, pokud se chceme k pravdě alespoň přiblížit. Někdy je to poměrně jasné, co je originál a co kopie, ale někdy objevit původní verzi je velký problém. Zvlášť když existuje síla a ta síla opravdu existuje, která se zaměřuje na to, aby se vždycky dostala "do počátku", aby texty postupně upravila tak, aby ona byla vždycky první a ne až druhá, aby co nejlépe vyhovovaly její temné agendě! Je to záludná síla zrcadla, která převrací plagiát na originál. Tato síla tady existuje, co svět je světem a rafinovaně mění svoji tvář, aby nemohla být rychle zaměřena. Nasazuje si nejrůznější převleky a my jsme ji mohli letmo zahlédnout pod maskou komunismu, kapitalismu, "dnešní demokracie", judaismu, katolické církve, islámu a ad.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 43: Všechny staré texty jsou pošpiněny a napadeny

26.04.2020

Rychlá navigace: