Souvislosti, které všude nenajdete

Smícháním k zotročení

Pán "podvodní" říše Máro má snahu smíchat všechno se vším, ušlechtilé s neušlechtilým, čisté s nečistým a poctivé s nepoctivým. Ze všeho neustále vytváří jednu kaši, jednu nezřetelnou, zamlženou relativitu, stejně jako všechny krásné čisté barvy smíchané dohromady vytváří odpornou šeď. V současné době nám Máro dokonce mísí ženy a muže. Toto sexuální třeštění vede ke stále zřetelnějšímu míchání mužských a ženských rolí, a tak můžeme vidět úplné šílenosti, kdy ženy boxují, vzpírají, chodí v kravatě a hrají si na muže a naopak zženštilí muži tahají kočárky, nosí náušnice nebo se stávají metrosexuály a nafintěnými kreaturami. Všude kolem sebe můžete vidět, jak to míšení visí stále ve vzduchu a je naprosto všude. Realita, která se za tímto společenským fenoménem skrývá, nám ukazuje, že v tomto světě je mícháno živé s neživým, protože to neživé se potřebuje navázat na to živé, aby "ožilo". Umělá inteligence se potřebuje navázat na organické bytosti a snaží tak vytvořit z lidí transhumanické bytosti.
Máro, Pán Hmoty se snaží zlikvidovat buddhistický "prostor svobody", který je zbavený žízně a lačnosti a neustále se snaží o získání moci nad životem. Chce všechno kontrolovat a vše spoutat v tom v nejhlubším slova smyslu. Chce vytvořit ze světa uzavřený systém podobný akváriu, teráriu nebo zoologické zahradě, aby se všichni lidé stali jeho vězni.
Máro ve své protilidské činnosti používá nejrůznější smyčky a pouta, a proto Buddha permanentně hovoří ve svých filosofických rozpravách o "odsekávání pout". Máro je také ten védský "pani", ta "ručička, která neustále bere", ten vysavač, který nikdy nemá dost. Permanentně a stále více zotročuje lidi v tom smyslu, že tu svoji "ručičku" natahuje do všech oblastí lidské aktivity. Dnes vidíte, že už se platí naprosto za všechno a během Márova vlivu se bude platit ještě více. Máro je nenasytný majitel, otrokář a kuplíř žádostí, který je zároveň prodává.
Celá "Márova říše", tak jak je vykreslována ve všech buddhistických textech stojí a padá s rolí spících a neprobuzených, to znamená, že Márovu moc udržují lidé, kteří nevnímají podstatu jeho útoku na Člověka, neaktivovali svou vnitřní životodárnou lidskou sílu a ani nechápou, že tuto sílu mají, že Člověku nesmírně pomáhá, a že ho osvobozuje. V neprobuzeném světě prostě vládne Máro, který prosazuje filosofii: "Jeden svět, jeden univerzální člověk a všichni lidoroboti jsou si rovni".

Smícháním k zotročení

12.01.2023

Rychlá navigace: